Stand verbouwingsfonds

Begroting                                            :                                         €    125.000,00
Ontvangen t/m 31 juli 2019        :                                        €        25.484,40  
Saldo nog te financieren per 1 augustus 2019 :        €        99.515,60