Stand verbouwingsfonds

Ontvangen t/m  31 juli  2018                                     €     137.920,88
Saldo nog te financieren per 1  aug.  2018         €         75.154,12