Stand verbouwingsfonds

Werkelijke kosten :                                                                                 €    107.366,80
Ontvangen t/m 30 juni 2020 :                                                          €       45.837,28

Saldo nog te financieren per 1 juli 2020  :                                    €       61.529,52