Stand verbouwingsfonds

Werkelijke kosten :                                                                         €       107.366,80
Ontvangen t/m 31 januari 2020 :                                            €            41.321,71
Saldo nog te financieren per 1 februari 2020  :                €        66.045,09