Stand verbouwingsfonds

Werkelijke kosten                          :                                         €     107.366,80
Ontvangen t/m 30 september 2019     :                        €        30.741,35  
Saldo nog te financieren per 1 oktober 2019 :          €        76.625,45