Stand verbouwingsfonds

Begroting                                            :                            €    125.000,00
Ontvangen t/m 31 mei 2019      :                           €         22.811,30  
Saldo nog te financieren per 1 juni 2019 :       €      102.188,70