Stand verbouwingsfonds

Ontvangen t/m 30 september 2018                           € 142.574,03

Saldo nog te financieren per 1 oktober 2018         €   70.500,97