Collectebonnen

In de hal van de kerk worden ongeveer eens per drie weken collectebonnen verkocht. Er zijn vellen beschikbaar met bonnen van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. Een vel bevat 20 bonnen.

De volgende data zijn gepland: