Collectebonnen

In de hal van de kerk worden ongeveer eens per drie weken collectebonnen verkocht. Er zijn vellen beschikbaar met bonnen van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. Een vel bevat 20 bonnen.

De heer H.J. Goudriaan verzorgt de uitgifte van de collectebonnen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 010-4585782.

Het bedrag voor de collectebonnen kan worden overgemaakt op  bankrekeningnummer NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West.

De eerstvolgende datum voor de aanschaf van collectebonnen is: