Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen:

Streven is om op elk pastoraal adres eenmaal per twee jaar huisbezoek af te leggen. Indien u een bezoek op prijs stelt, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Ouderling-scriba
G.D. de Heer, Hoflaan 14, 2926 RC Krimpen aan den IJssel, tel. 0180-785949
scriba@nieuwewesterkerk.nl

Jeugdouderlingen
– D.C. Izelaar, tel. 010-
– J.L. Vermeulen, tel. 010 – 4470461
jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl

Diaconie
– J. Kaptein, tel. 010-2022970
– G.C. Simonse, tel. 010-4505249
– L.J. Vlastuin, tel. 010-4581922 (voorzitter)
diaconie@nieuwewesterkerk.nl

Ouderlingen-kerkrentmeester
– A.J. van Kranenburg, tel. 06-13137388 (secretaris)
– J. Bos (penningmeester)
– M.G. Schinkel, tel. 010-4506484 (voorzitter)
kerkrentmeesters@nieuwewesterkerk.nl

Predikant
Vacant

Moderamen kerkenraad
– ds. H. Schipaanboord (consulent)
– F. P. Vlastuin (ouderling, voorzitter)
– G.D. de Heer (ouderling, scriba)
– M.G. Schinkel (ouderling-kerkrentmeester)
– G.C. Simonse (diaken)