Liturgie zondag 19 september

Van harte welkom om onderstaande diensten met ons mee te beleven!
Dit kan via www.kerkdienstgemist.nl, of via de Kerkdienstgemist-app. Deze kunt u downloaden via de ‘App store’ (Iphone) of ‘Play store’ (overige merken).
Ook kunt u op onze website www.nieuwewesterkerk.nl klikken op de knop ‘Luister live mee’.

Ochtenddienst (10.00 uur)
Voorganger:Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk ; opening winterwerk
Schriftlezing:Matt. 25: 14 – 30
Tekst:Matt. 25: 14
Thema:Geloven is doen!
Zingen:
Liederenblad
Psalm 95: 1
Psalm 139: 14
Psalm 119: 83
Psalm 25: 6
Psalm 116: 7 en 10
Middagdienst ( 16.30 uur)
Voorganger:Ds. W. van Weelden, Oud-Alblas
Schriftlezing:Efeze 6: 10-17
Tekst:Efeze 6: 10
Thema:Vergeving
Zingen:
Psalm 116 : 11
Psalm 51: 6
Psalm 38: 21
Psalm 121: 1 + 2
Psalm 145: 6
Psalm 133: 3

In verband met de collecte vindt u hieronder de bankrekeningnummers:

Kerkrentmeesters: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West
Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie der Hervormde Gemeente o.v.v. wijk West