Liturgie woensdag 10 maart, Biddag voor gewas en arbeid

Van harte welkom om onderstaande diensten met ons mee te beleven!
Dit kan via www.kerkdienstgemist.nl, of via de Kerkdienstgemist-app. Deze kunt u downloaden via de ‘App store’ (Iphone) of ‘Play store’ (overige merken).
Ook kunt u op onze website www.nieuwewesterkerk.nl klikken op de knop ‘Luister live mee’.

Middagdienst (14.30 uur)
Voorganger:Ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Schriftlezing:Nehemia 2
Tekst:
Thema:Nehemia, de biddende bouwer
Zingen:Zoek eerst het Koninkrijk van God
Als je bidt, zal Hij je geven
Psalm 84: 1
Psalm 85: 3
Psalm 127: 1
Psalm 89: 1
Psalm 119: 11
Lees je Bijbel, bid elke dag
Liederenblad
Avonddienst (19.00 uur)
Voorganger:Ds. D. Siebelink, Reeuwijk
Schriftlezing:

Tekst:
Thema:
Zingen:
Psalm 123 : 1
Psalm :
Psalm :
Psalm :
Psalm :
Psalm :

In verband met de collecte vindt u hieronder de bankrekeningnummers:

Kerkrentmeesters: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West
Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie der Hervormde Gemeente o.v.v. wijk West