Liturgie zondag 3 juli 2022

Van harte welkom in de kerk om onderstaande diensten met ons mee te beleven!

Ook kunt u via de dienst meebeleven door hier te klikken.

Ochtenddienst (10.00 uur)
Voorganger:ds. H.J.P. de Pater (Nieuwegein)
Schriftlezing:Mattheüs 6: 19 – 34
Tekst:
Thema:
Zingen:
Ps. 27: 3
Ps. 147: 2, 7, 10
Ps. 1: 1, 2, 3
Ps. 103: 8, 9
Ps. 62: 5, 7
Wk 513: 2, 3, 4
Middagdienst (16.30 uur)
Voorganger:ds. H. Russcher (Veenendaal)
Schriftlezing:Jakobus 1 : 19 – 27
Tekst:Jakobus 1 : 27
Thema:Zuivere godsdienst
Zingen:
Psalm 28: 5
Psalm 1 : 1 en 2
Wk 445 : 1 en 2
Psalm 146 : 5 en 7
Psalm 68 : 3
Psalm 108 : 1

In verband met de collecte vindt u hieronder de bankrekeningnummers:

Kerkrentmeesters: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West
Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie der Hervormde Gemeente o.v.v. wijk West.