Liturgie zondag 16 januari

Van harte welkom om onderstaande diensten met ons mee te beleven!
Dit kan via www.kerkdienstgemist.nl, of via de Kerkdienstgemist-app. Deze kunt u downloaden via de ‘App store’ (Iphone) of ‘Play store’ (overige merken).
Ook kunt u op onze website www.nieuwewesterkerk.nl klikken op de knop ‘Luister live mee’. Of klik hier.

10.00 uur
Voorganger:ds. H. Schipaanboord, Rotterdam
Schriftlezing: Johannes 1: 35 – 43
Tekst:
Thema:
Zingen:

WK 267 : 1, 2, 3
Psalm 122: 1
Psalm 17: 3
Psalm 119: 7
Morgenzang: 3
Psalm 25: 2 en 3
Psalm 25: 4
Psalm 68: 17
Middagdienst
Voorganger:Ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Schriftlezing:Mattheüs 8: 14-34
Tekst:Mattheüs 8: 23-27
Thema:
Zingen:
Psalm 141: 3
Psalm 93: 2, 3 en 4
Psalm 65: 5
Psalm 107: 13 en 15
Psalm 66: 3 en 10
WK 510: 2 en 4

In verband met de collecte vindt u hieronder de bankrekeningnummers:

Kerkrentmeesters: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West
Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie der Hervormde Gemeente o.v.v. wijk West.