KerkNieuws 2021 – nr 5

Uit de gemeente
Om ons heen is het duidelijk dat de lente is aangebroken. Het is heerlijk weer en wat is de zon al krachtig. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dan even buiten bent geniet je er extra van. Juist in deze tijd maken we misschien wel vaker een wandeling dan normaal.
Te midden van alle zorgen (over het coronavirus of andere zorgen) laat de Heere in de natuur zien dat Hij trouw is. Hij gaat door met Zijn werk!
Gelukkig gaat het gemeenteleven ook door, zij het in beperkte mate. Langzamerhand hopen we weer te kunnen ‘opschalen’ richting de oude situatie. De tekenen zijn enerzijds hoopgevend (door de vaccinaties), anderzijds zijn er ook nog veel nieuwe besmettingen.
Ook kunnen we minder vaak in de kerk aanwezig zijn. En dat doet pijn. Maar dat staat Hem niet in de weg. Hij zal er zijn en Hij gaat door!

Huwelijk
Op donderdag 29 april hopen Willem Zuiddam en Lency Sandee te trouwen in Kruiningen. Ze geloven dat God hen samen bracht. Na hun trouwdag blijven/komen zij in Capelle wonen. Daar zijn we blij mee. Verdere info staat in de weekbrief van zondag 25 april). Van harte Gods zegen voor de toekomst gewenst.

Beroep
Op het moment van schrijven heeft de kerkenraad het voorgenomen beroep op ds. J.M. Molenaar uit Ede bekend gemaakt. Omdat hij eerst dient te beslissen over twee andere beroepen, moeten wij even wachten. Op dinsdag 27 april dient hij voor beide beroepen te beslissen. Als hij voor beide beroepen bedankt, zal ons beroep kort daarna ingaan. We hopen op en bidden om een goede uitkomst. Het is een spannend moment, voor de gemeente, maar ook voor de familie Molenaar met hun vier kinderen. Wij wensen hen (en onszelf als gemeente) toe dat God Zijn weg duidelijk maakt. En daar vertrouwen we op (hoe het ook zal gaan). Of, om het met een oud gezang te zeggen:
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw/zijn voet kan gaan.

Beroep aangenomen
Blij en dankbaar zijn we met proponent H.B. van der Knijff dat hij het beroep naar de gemeente van Wilsum heeft kunnen aannemen. De Heere maakte duidelijk dat dit Zijn weg was.
Iets waar al lange tijd naar uitgezien werd, komt nu steeds dichterbij: onderherder onder de grote Herder van de schapen. Bernhard, Ariëtte en kinderen, ga met God en Hij zal met jullie zijn! Een gezegende tijd gewenst.
Erik de Heer

Opgave van de kerkrentmeesters over maart
Diverse ontvangsten
Collecten bij de uitgang € 1.224,75
Collecten via de bank € 3.137,00
Totaal € 4.361,75
Niet bancaire giften zie weekbrief

Kerkbalans 2021
Begroot € 115.000,00
Toegezegd per eind februari € 121.523,00
Ontvangsten januari t/m maart € 68.820,00 56,63% t.o.v. toegezegd 2021

Kerkbalans 2020
Nog te ontvangen over 2020 € 1.775,00

Biddag 2021
Ontvangen via collecten in de kerk € 1.225,25
Ontvangen per bank € 2.830,00
Totaal € 4.055,25

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.
Uw kerkrentmeesters

Meld je aan voor het online GZB-event op zaterdagavond 15 mei

Zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een online reis door de wereldkerk.
Dit is de start van een bijzondere pinkstercampagne met als thema ‘Houd het vuur brandend’.
Kijk voor meer info en om je aan te melden op www.gzb.nl/pinkstercampagne.
Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld. De GZB nodigt gemeenten uit om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven.
Zaterdagavond 15 mei wordt het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event (start 20.00 uur).
Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee!
Maar er is in de weken voor Pinksteren nog veel meer te beleven: een challenge voor kinderen en jongeren, bidden en Bijbellezen met de wereldkerk, een kleurwedstrijd… Maar één van de hoogtepunten is toch wel het online event dat de GZB zaterdagavond 15 mei organiseert. Zorg dat u erbij bent! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/event
De zendingscommissie

Olijfboom, nationale boom van Israël
Begin dit jaar vierde het Joods Nationaal Fonds haar 120-jarig bestaan. Deze organisatie heeft zo’n 250 miljoen bomen geplant in het heilige land. Vanwege deze verjaardag werd online de nationale boom van Israël gekozen.
De olijfboom kwam op de eerste plaats te staan, en werd dus (niet officieel) de nationale boom. Op de tweede plaats kwam de tabor-eik, bekend om zijn grote vruchten.
Hij werd gevolgd door de dadelpalm, de terebint (Palestijnse pistache) en de eucalyptus. De laatste boom is eigenlijk een exoot die hierheen is gehaald om te helpen bij de drooglegging van de moerassen en om zijn schaduw. Cipressen en vijgenbomen sloten de rij.
De olijfboom heeft grote symbolische waarde binnen het Jodendom. Het staatsembleem bevat een menora die versierd is met olijftakken. De duif die Noach uit de ark liet vliegen komt terug met ene olijftak in zijn bek. Daarom staat de olijftak symbool voor terugkeer van leven en is het een internationaal vredessymbool.
Volgens de cijfers van het JNF staat tegenwoordig 84.000 hectare Israëlisch land vol met olijfgaarden. Er wordt jaarlijks meer dan 15.000 ton olijfolie geproduceerd en meer dan 24.000 ton eetbare olijven. Ieder jaar komen er nog 15.000 stekken van olijfbomen bij.
Bron: Israël Today
Commissie Kerk en Israël