KerkNieuws 2019 – nr 16

Catechisaties
We zijn inmiddels begonnen. Fijn dat er weer jongeren komen. Sommigen misten we nog. Ik zou zeggen: kom erbij en doe mee (denk aan het thema van de opening van het winterwerk).
In de herfstvakantie wordt er op maandag 21 en dinsdag 22 oktober geen catechisatie gegeven. We verwachten de jongeren weer een week later op respectievelijk 28 en 29 oktober.

Belijdeniscatechisatie
Ik breng nog een keer de belijdeniscatechisatie onder de aandacht. We zijn deze keer met een kleine groep. Als er nog gemeenteleden zijn die zich willen aansluiten, dan kan dat. Wellicht is er iemand die aarzelt. Laat dit berichtje dan het laatste duwtje zijn om toch nog te komen. Welkom op dinsdag 15 oktober om 20.35 uur in de bovenzaal.

Donderdagmorgenkring
Onze volgende kringmorgen is op D.V. 31 oktober. We zijn toe aan de laatste Bijbelstudie uit het boekje dat ik gebruik. Aan de orde komt 1 Samuël 28: 5-20 (‘Nog één keer Samuël’). Weet u welkom! De tijden zijn: vanaf 10.00 uur inloop met koffie of thee. Daarna beginnen we om 10.15 uur terwijl we rond 11.30 uur afsluiten.

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zijn wij niet weg. Ik doe in die week wel kalm aan. Mochten we niet te bereiken zijn, dan kunt u contact opnemen met br. A. Molenaar die de scriba in die week vervangt. Zijn telefoonnummer is: 06 10256996.

Bij de zondagen
Op zondag 13 oktober gaan we verder met de leerdiensten. De behandeling van de Tien Geboden is onlangs afgerond. We zijn nu toe aan de verschillende onderdelen van het Onze Vader. Ter inleiding zegt de Catechismus in zondag 45 belangrijke dingen over bidden in het algemeen. We hopen er die zondagmiddag veel van te leren. Rond het gebed leven vaak veel vragen. Prachtig hoe onze belijdenis pastorale aanwijzingen geeft. Voor het inmiddels bekende A4’tje wordt gezorgd.
Zondag 20 oktober ben ik in verband met de herfstvakantie niet in de Nieuwe Westerkerk. Wel mag ik die zondagmorgen in Rijckehove voorgaan. Daar zie ik naar uit.
Op de 27ste oktober hoop ik weer te preken uit het boek 2 Samuël. De precieze tekstkeus moet nog worden gemaakt.
Gezegende diensten, ook met de gastvoorgangers, toegewenst.

Verkoopdagen
Er is weer veel werk verzet om de verkoopdagen tot een succes te maken. Dank aan allen die zich hiervoor inzetten (vaak al maandenlang van te voren!). Hopelijk worden het mooie dagen die niet alleen voor een goede opbrengst zorgen maar die ook bijdragen aan gemeenschapsvorming binnen de gemeente.

Tenslotte
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Waarneming scribaat
Van 19 t/m 26 oktober zal br. A. Molenaar het scribaat waarnemen. U kunt hem bereiken via 06 10256996.

Welkom!
In de afgelopen periode hebben we weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:
– dhr. W. v.d. Berg en mw. H.M. v.d. Berg-van Vliet, Waaierdans 14, 2907 AN
– dhr. R. Verkade en mw. G.C. Verkade-Ligthart, Van Speykstraat 30, 2901 BD met hun 2 kinderen Ramon en Daniëlle
– dhr. W.P. Post en mw. N.M. Post-van Dijk, H.M. van Randwijkpad 12, 3191 BD Rotterdam-Hoogvliet met hun 3 kinderen Nathánaël, Rebekka en Benjamin
– mw. M.M. Beijer, Slotlaan 61, 2902 AK
– dhr. M. Rink, Slotlaan 61, 2902 AK
Allen heel hartelijk welkom! Hopelijk heeft u snel uw plekje gevonden. We wensen u een gezegende tijd!
Erik de Heer

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Verantwoording collecten september
Voor de kerk € 1.860,96
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 343,50
Jeugd- en jongerenwerk € 364,65
Onderhoud kerkgebouw € 379,90
Onderhoud orgel € 334,45
Orgelconcerten € 375,00

Ontvangsten bank september
Giften godsdienstonderwijs € 403,33

Kerkbalans
Begroot €107.000,00
Toegezegd €112.628,60 is 105,26% t.o.v. begroting

Ontvangen betalingen Kerkbalans
Per bank augustus € 85.827,62
Ontvangen september € 4.647,66
Totaal t/m september € 90.475,28 is 80,33 % t.o.v. toegezegd in 2019

Verbouwing – deel 2 fase 2 dakopbouw
De werkelijke kosten bedragen volgens de nacalculatie €107.366,80

Financiering deel 2 fase 2:
Saldo eind augustus € 29.646,70
Mutaties in september:
Giften via de bank € 350,00
Uitgangscollecte € 516,25
Oud papier € 198,40
Overige € 30,00
Totaal beschikbaar voor deel 2 € 30.741,35
Saldo nog af te lossen € 76.625,45

Giften september
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 30,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman € 50,00
via ouderling Kaptein € 40,00
via diaken Vlastuin € 30,00
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor godsdienst op openbare scholen
via ds. Schuurman € 40,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit € 20,00

Opbrengst Verjaringsfonds
juli – augustus – september
Mw. Goudriaan-Bongers € 185,44
Mw. Kaptein-Broere € 64,80
Mw. Rink-Kreuk € 45,20
Mw. Moree-v.d. Blom € 33,03
Mw. Kreuk-Both € 32,69
via de collectezak € 75,00
Totaal € 436,16

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van april t/m september bedraagt € 465,00 (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar de Stichting Tsjerkind.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Ouderenmiddag
Dankbaar kijken we terug op de ouderenmiddag van 10 september. Met de ouderen van onze gemeente zijn we gaan varen op de Linge. Bij deze bedanken wij de bezoekdames en ons kostersechtpaar voor jullie inzet op deze middag.
Uw wijkdiaconie

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, we hopen dat jullie er op 30 oktober weer bij zijn! We gaan weer verder met de besprekingen over Numeri.
We starten om 20.00 uur, maar je bent welkom vanaf 19.45 uur.
De keer erna is op 20 november.
Nellie, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 30 oktober hopen we onze volgende verenigingsavond te hebben. We behandelen uit de Hervormde Vrouw Bijbelstudie 2. Dit gaat over 1 Timotheüs 2: 1-15. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. We heten iedereen van harte welkom.
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 30 oktober is de eerste reguliere avond, waarop alle mannen van de gemeente welkom zijn. Waarbij het niet uitmaakt of u nu al wat ouder bent of als jij tot de jonge mannen behoort. Ook als u/jij nog niet eerder de mannenvereniging hebt bezocht en een keer vrijblijvend wilt komen luisteren bent u/jij van harte welkom. Een mannenvereniging is eigenlijk niets anders dan een bijbelkring van mannen onder elkaar. Waarbij het goed en leerzaam is om als mannen in elkaars hart te kijken en van elkaar te leren.
Deze eerste avond hoopt broeder H. Goudriaan de inleiding te verzorgen met als thema: De geschiedenis van het antisemitisme. Ook voor de christelijke kerk een pijnlijk gebeuren. We zullen horen dat het antisemitisme niet van de laatste decennia is, maar al van oude tijden af in allerlei vormen bestaat. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Ankerplaats
Hoi Ankerplaatsers, wat was het een geweldige eerste avond! Na het indrukwekkende verhaal van Daniël hebben we samen erg veel lol gehad. Super gezellig!
De volgende avonden zijn op vrijdag 11 en 25 oktober. Hopelijk zijn jullie er allemaal weer, en neem gerust iemand mee. Plek genoeg in de Basement! We beginnen om half acht en het duurt tot ongeveer half tien. Tot vrijdag!
Groet van David Jan, Daniël, Maaike en Gertjan

Zondagsschool
Hoi jongens en meisjes, de school is al weer even begonnen, maar we gaan natuurlijk ook weer starten met de Zondagsschool.
Ongeveer één keer per maand komen we tijdens de middagdienst met de kinderen van groep 1 t/m 4 in de bovenzaal en de kinderen van groep 5 t/m 8 in de Basement bij elkaar: we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, we zingen, we knutselen of doen een spel. We hebben een fijn jaar gehad met elkaar en we hopen dat je er dit jaar ook (weer) bij bent. Je bent van harte welkom.
Tot de kerst gaan de Bijbelverhalen over Samuël.
Zet maar vast in je agenda: 27 oktober, 24 november en 15 december. Groeten,
leiding van de Zondagsschool

Verkoopdagen 2019
Beste gemeenteleden het is bijna zover, bij het organiseren van de verkoopdagen worden de laatste puntjes op de i gezet.
De verkoopdagen zijn op D.V. 25 & 26 oktober, vrijdag van 19.00 – 21.30 uur en zaterdag van 09.30 -15.00 uur.
Op dinsdag 22 oktober kunt u van 19.00 – 20.00 uur weer goede, bruikbare en verkoopbare spullen inleveren bij de kerk.

Het goede doel dat we dit jaar ondersteunen met een gedeelte van de opbrengst is inloophuis de IJssel. Inloophuis de IJssel is de ontmoetingsplaats wanneer kanker in je leven komt. Bij jezelf of een naaste. Bij het inloophuis kun je in een ongedwongen sfeer terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact, informatie en activiteiten. Maar gewoon een kop koffie drinken kan ook. Het inloophuis biedt ondersteuning voor (ex)patiënten, mantelzorgers, naasten en nabestaanden. Iedereen die te maken heeft met kanker is hier van harte welkom.
Wij zijn nog op zoek naar gemeenteleden die een klein stukje van hun vrije tijd willen inzetten voor onze wijkgemeente en het inloophuis door te helpen met het klaarzetten, verkopen en opruimen.
Ook zouden wij het fijn vinden als u tijdens de verkoopdagen uw dagelijkse boodschappen bij ons zou willen doen, wij verkopen namelijk: groenten en fruit, bloemen & planten, kaas, oliebollen, enz.
Maar ook kaarten, luiertaarten, leuke cadeautjes en nog veel meer.
Nieuw dit jaar is een dienstenveiling, waar aangeboden diensten van gemeenteleden verkocht worden.
En natuurlijk onze ‘rommelmarkt’ met boeken, speelgoed, brocante en huishoudelijke spullen e.d. die u niet wil en mag missen!
We rekenen op uw inzet en komst!
De verkoopcommissie

Gezocht een kookvrijwilliger
Houd u/jij van lekker koken en gezellig eten met elkaar? Kom dan een keer naar ‘Maaltijd voor de Buurt’.
1 keer per maand, wordt er in de kerk gekookt en daarna gezamenlijk gegeten met ongeveer 30 buurtbewoners.
We zijn op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om hieraan mee te werken. Het gaat om 1 dinsdag per maand van 16.00 tot ongeveer 20.00 uur.
Spreekt u/jou dit aan en vind u/jij dit leuk, kom dan een keertje meedoen om de sfeer te proeven.
Meer informatie bij Liesbeth van Dijk tel. 06 37113350

Inzameling Oost Europa Zending
Beste gemeenteleden, binnenkort is er weer een inzameling voor Oost Europa Zending. Daarom vraag ik u vriendelijk om uw (kinder)kleding in dichte zakken aan te leveren op zaterdag 2 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Nieuwe Westerkerk. Dekens, dekbedden en -overtrekken maar ook speelgoed, zijn van harte welkom! Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw bijdrage zelf te komen brengen die dag, mag u mij bellen (06-5368 4653) dan kom ik het bij u ophalen.
Wol: Ook nogmaals een oproep om nog een keer in de kast te kijken voor wol. Zodat mw. Donker deze winter weer prachtige sjaals kan breien voor de mensen daar. U mag de wol ook tussendoor afgeven bij koster De Jong.
Alvast hartelijk dank en tot ziens.
Pieter Kreuk

Zendingsbussen 4e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor het project ‘Huis voor de ziel’ een samenwerkingsproject van de missionaire organisatie IZB, Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Kerk in Nederland.
Ruim zeven jaar was Paul Visser gemeentepredikant van de Amsterdamse Noorderkerk. Sinds september 2017 is hij als missionair pionier aan de gemeente verbonden, voor de missionaire pioniersplek ‘Huis voor de ziel’.
De eeuwenoude Noorderkerk aan de Amsterdamse Prinsengracht is een gastvrij ‘huis voor de ziel’, voor de yup en de Jordanees, zegt Paul. ‘Hier kunnen ze terecht met al hun vragen en verlangens. In het ‘Huis voor de ziel’ vinden mensen geborgenheid. ‘Hier kunnen ze hun hart luchten. Ik laat hen graag nader kennismaken met God, Die de Gastheer is.
Steun het project ‘Huis voor de ziel’.
Uw gift is hartelijk welkom in de zendingsbussen en op NL26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB Amersfoort, o.v.v. ‘Huis voor de ziel’. Alvast heel hartelijk dank!

Dagboek ‘Een handvol koren’ 2020 is beschikbaar!
Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie.
Wilt u dit dagboek in uw bezit krijgen, gebruik hiervoor dan de intekenlijst in de hal van de kerk.

GZB-najaarscollecte: Een nieuw begin in Colombia
July’s familie heeft een dubieuze rol gespeeld tijdens de burgeroorlog in Colombia. Daar lijdt het gezin nog steeds onder. Gelukkig is er bij God een nieuw begin mogelijk. Dit goede nieuws wil July graag met anderen delen. Het is haar droom om God te dienen en zich actief in te zetten voor de kerk.
Dankzij een beurs van de GZB studeert ze nu theologie en kan ze haar droom verwezenlijken.
Helpt u mee? Zodat July andere toekomstige leiders van de kerk in Colombia goed voorbereid zijn voor hun taak binnen de kerk?
Voor € 20,- per maand helpt u een student met boeken en onderwijsmaterialen.
Geef tijdens de najaarscollecte voor het werk van de GZB of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘najaarscollecte’.
De zendingscommissie

Reis voor gemeenteleden naar Kirgizië | 8 t/m 19 mei 2020
In mei van dit jaar informeerden we u over een gemeentereis naar Centraal-Azië voor gemeenten die bij het werk in deze regio betrokken zijn. Graag brengen we deze reis nogmaals onder uw aandacht. Het is een unieke mogelijkheid om iets te ervaren van het werk dat God doet in Centraal-Azië.
Aanvullende informatie heeft uw zendingscommissie of vindt u op www.gzbexperience.nl.
De zendingscommissie