Kerknieuws 2018 – 13

 

 

 

Data Heilig Avondmaal 2019
Voor sommigen is het belangrijk om vroegtijdig de data te weten waarop in 2019 het Heilig Avondmaal wordt bediend. In de zorg is het vaak puzzelen met roosters. Vandaar dat we de betreffende zondagen nu al noemen: 24-3; 23-6; 15-9; 8-12.

Vakantie
In de periode van 12 juli tot en met 9 augustus is de 2e scriba, br. A. Molenaar, de contactpersoon. Bijzonderheden kunnen bij hem gemeld worden: 06 10 25 69 96 en/of 010 451 97 11.

Tenslotte
Tijdens de zomerperiode zullen we elkaar een aantal weken niet ontmoeten rond de verkondiging van het Woord. Gelukkig zijn er gastvoorgangers en gaan de diensten gewoon door.
Allen die op vakantie gaan een tijd van rust toegewenst. We denken ook aan degenen die thuisblijven. God beware ons allen waar we ons ook bevinden. Dé Rust is te vinden bij de Heere Jezus. Hopelijk doen we vooral in Hem nieuwe krachten op.
Van ons beiden een hartelijke groet aan u en jullie.
J.C. Schuurman

Ochtenddienst zondag 12 augustus
Op zondagmorgen 12 augustus hoopt ds. P. Wijnberger ons voor te gaan. De dienst begint dan om 11.00 uur!

Opening winterwerk
Noteer alvast de datum van opening winterwerk: D.V. zaterdag 22 en zondag 23 september. Het thema is: Met Hart en Ziel!
Benieuwd? Zorg dat je er bij bent! Meer info over het programma volgt in augustus!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar :
Rekeningnummer : NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds

Giften juni 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Hartmans € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via mevr. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mevr. Goudriaan-Bongers € 40,00
Opbrengst verjaringsfonds
april – mei – juni
Mw. Goudriaan – Bongers € 205,06
Mw. Kreuk – Both 141,85
Mw. v.d. Berg – Lugtenaar 119,00
Mw. Moree – v.d. Blom 107,26
Mw. Heutink 75,65
Mw. Rink – Kreuk 89,05
Mw. de Groot – Zuiddam 72,45
via de collectezak 93,00 +
Totaal € 903,32
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank !
Uw wijkkerkrentmeesters

Oud papier inleveren
Op zaterdag 4 augustus kunt u weer van 10.00 – 12.00 uur uw oud papier en karton inleveren bij de container op het grote parkeerterrein bij ons kerkgebouw aan het Valeriusrondeel. De opbrengst is bestemd voor het verbouwingsfonds van Fase 2. Verzamelt u weer mee voor Fase 2 ?!! Hartelijk dank !

 

Jeruzalem!
Al 70 jaar mag de staat Israël bestaan, met Jeruzalem al meer dan 50 jaar de ongedeelde hoofdstad van het land. U heeft echter ook ongetwijfeld het nieuws gevolgd dat de president van Amerika de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem heeft verplaatst. Wat een opschudding heeft dit in de wereld gegeven. Ook 128 naties binnen de Verenigde Naties, waaronder ook Nederland , hebben tijdens de stemming aangegeven dat Jeruzalem niet de hoofdstad is van Israël. Wie had dit ooit kunnen bedenken! Joden wonen al sinds de tijd van het Oude Testament in Jeruzalem. Lang voordat Londen, Amsterdam en Parijs bestonden. De naam Jeruzalem komt 806 keer voor in de Bijbel, 660 keer in het Oude en 146 keer in het Nieuwe Testament. Ook komen er verwijzingen voor naar de stad als synoniem. De eerste keer dat Jeruzalem wordt genoemd is in Jozua 10: 1 . Een toespeling op Jeruzalem vinden we al in Genesis 14 vers 18 met de verwijzing naar Melchizedek, de Koning van Salem. In ieder gebed, bij ieder feest denken Joden aan Jeruzalem. Geen viering is compleet zonder het zingen van ‘Leshana Haba Beyerushalaim’ , volgend jaar in Jeruzalem. De terugkeer van het volk wijst ook op de naderende wederkomst van de Here Jezus, de Messias van Israël en de Koning van de wereld. In de gebeurtenissen rond Israël zit een stille boodschap voor ons als kerk. Wij moeten ons voorbereiden op de wederkomst van onze Here Jezus en onze oudste broer echt gaan liefhebben. Stelling nemen tegen antisemitisme en bidden voor de vrede van Jeruzalem. De liefde voor Israël en het Joodse volk zou alle christenen zichtbaar moeten verenigen. Lees de profetieën! In Jeremia 32:41 geeft God zelf aan dat Hij met hart en ziel is betrokken bij het Volk en het land. Zouden wij dat dan ook niet zijn. Israël heeft ook in onze vakantietijd ons gebed hard nodig.

Save the date!
We willen u vast attenderen op een komende Israël avond op DV 9 oktober in de Nieuwe Westerkerk. Ds. K. Kant van Christenen voor Israël hoopt bij ons te komen spreken. Bij deze …zet het vast in de agenda!! Van harte welkom!
Commissie Kerk en Israël