Kerkdiensten en het coronavirus

Gezien de situatie rondom het corona-virus is het aantal kerkgangers per dienst helaas zeer beperkt. Bij dat aantal hanteren we ook de 1,5 meter-maatregel. Om dit goed te laten verlopen maken we gebruik van een online kerkdienst uitnodigingssysteem. Met dit systeem zorgen we voor een eerlijke verdeling en goede bezetting van de kostbare plaatsen.

Aanmelden!
Belangrijk is om u zo snel mogelijk aan te melden via onderstaande link.
U dient aan te geven met hoeveel personen u (maximaal!) komt en of u een algemene voorkeur heeft voor ochtend of avonddienst. Mocht u geen voorkeur hebben, dan dient u beide aan te kruisen!
Iedereen kan zich aanmelden ongeacht leeftijd.
Ook in deze zomermaanden blijven de gezondheidsregels gelden: als u verkoudheids- of griepachtige klachten heeft moet u bij de uitnodiging aangeven dat u niet komt.

Crèche
Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer we weer met de crèche tijdens de diensten kunnen beginnen. Dit melden we zodra dit bekend is.

Hoe werkt het aanmelden?
Nadat u zich hebt aangemeld, zoekt het systeem een eerlijke verdeling en goede bezetting. Gemeenteleden worden uitgenodigd voor de diensten. Als u aan de beurt bent, dan krijgt u een uitnodiging per mail voor de betreffende dienst.
In deze mail kunt u aangeven of u wel of niet kan komen. U dient binnen 48 uur te reageren want anders verloopt de uitnodiging en wordt de uitnodiging naar een volgend gemeentelid gestuurd.

Vragen of hulp nodig?
Hier vind u een handleiding voor het inschrijven.
Heeft u geen mailadres of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen via kerkbezoek@nieuwewesterkerk.nl.

Clubs / verenigingen / catechese
Omdat voeding voor het geloof en de onderlinge contacten voor mensen belangrijke ingrediënten van het leven zijn, hebben we besloten de activiteiten van clubs, verenigingen en catechese zoveel als mogelijk door te laten gaan. Natuurlijk houden we ons ook tijdens deze bijeenkomsten aan de richtlijnen van het RIVM.

Regels en afspraken
In de kerk hanteren we de 1,5-meterregel. In de meeste gevallen zijn de zitplaatsen zelfs op 2,5 á 3 meter van elkaar verwijderd.
Daarnaast gelden de volgende regels:


Vragen? Vragen!
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stelt u ze gerust aan de scriba: scriba@nieuwewesterkerk.nl


Als u het aanmeldformulier hebt ingevuld, krijgt u later een uitnodiging voor een kerkdienst.