Inschrijven kerkdiensten

We komen elke dienst met plm. 150 mensen bijeen. Bij dat aantal is de 1,5 meter-maatregel nog steeds goed te hanteren. Om dit goed te laten verlopen maken we gebruik van een online kerkdienst uitnodigingssysteem. Met dit systeem zorgen we voor een eerlijke verdeling en goede bezetting van de kostbare plaatsen.

Aanmelden!
Belangrijk is om u zo snel mogelijk aan te melden via onderstaande link.
U dient aan te geven met hoeveel personen u (maximaal!) komt en of u een algemene voorkeur heeft voor ochtend of avonddienst. Mocht u geen voorkeur hebben, dan dient u beide aan te kruisen!
Iedereen kan zich aanmelden ongeacht leeftijd.
Ook in deze zomermaanden blijven de gezondheidsregels gelden: als u verkoudheids- of griepachtige klachten heeft moet u bij de uitnodiging aangeven dat u niet komt.

Crèche
Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer we weer met de crèche tijdens de diensten kunnen beginnen. Dit melden we zodra dit bekend is.

Hoe werkt het aanmelden?
Nadat u zich hebt aangemeld, zoekt het systeem een eerlijke verdeling en goede bezetting. Gemeenteleden worden uitgenodigd voor de diensten. Als u aan de beurt bent, dan krijgt u een uitnodiging per mail voor de betreffende dienst.
In deze mail kunt u aangeven of u wel of niet kan komen. U dient binnen 48 uur te reageren want anders verloopt de uitnodiging en wordt de uitnodiging naar een volgend gemeentelid gestuurd.

Vragen of hulp nodig?
Hier vind u een handleiding voor het inschrijven.
Heeft u geen mailadres of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen via scriba@nieuwewesterkerk.nl of via 06-53114575 (Erik de Heer) / 06-10256996 (Arie Molenaar).

Als u het aanmeldformulier hebt ingevuld, krijgt u later een uitnodiging voor een kerkdienst.