Huwelijkstoerusting

Huwelijkstoerusting, wat is dat nu weer?
‘We zijn aan elkaar gegeven, We hebben elkaar gevonden, Maar we moeten elkaar blijven zoeken.” Dat zoeken…dat schiet er zo gauw bij in! En juist in dat zoeken ligt de groei van je relatie.

Daarom willen we graag vier thema-avonden over het huwelijk aanbieden. Als stimulans. Om méé te helpen zoeken. Want élk huwelijk is waardevol, maar ook zo kwetsbaar.

Voor wie?
Voor echtparen van alle leeftijden die willen investeren in hun huwelijk. Voor echtparen die ervaren dat hun relatie in beweging is en daarom om bezinning vraagt. Dus: ben je net getrouwd of ben je de 10 jaar al ruim gepasseerd? Welkom! Kortom: voor álle echtparen!

Inhoud
In vier avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. het huwelijk in Bijbels licht
2. communicatie en verschillen tussen man en vrouw
3. seksualiteit
4. geloofsbeleving en huiseredienst

De opzet van de avonden
Iedere avond wordt er een onderwerp kort ingeleid, waarna elk echtpaar zelfstandig het thema verwerkt. De privacy van elk echtpaar veilig is. Aan het eind van de avond is er tijd en ruimte om andere echtparen op informele wijze te ontmoeten.

Door wie worden de avonden verzorgd?
Op dit moment zijn we de behoefte aan het inventariseren. Zodra er minimaal vijf stellen zijn, willen we de avonden verder gaan organiseren. De bedoeling is dat alle avonden door deskundigen op het gebied van dat thema worden geleid. Praktisch zal dat betekenen dat er externe deskundigen zullen worden gevraagd voor meerdere avonden.

Wanneer zijn deze avonden?
De bedoeling is om deze avonden in het voorjaar (bijv. vanaf februari/maart) te houden, maar dat is ook afhankelijk van de extern deskundigen. Hierover worden de geïnteresseerden verder geïnformeerd.

Interesse?
Geef je voor 1 november op via ds. Schuurman of de scriba. Daarmee kunnen wij inschatten of er in de gemeente behoefte aan is. Als we op minimaal vijf echtparen kunnen rekenen, gaat de toerusting door!