MANNENVERENIGING SCHRIFT EN BELIJDENIS

Doelgroep
Mannen van alle leeftijden, jong en oud, die instemmen met de grondslag en het doel van de vereniging.

Doelstelling
Onderzoek en studie van Gods Woord en de belijdenisgeschriften, teneinde de kennis daarvan te vermeerderen, alsmede geestelijke verdieping en toerusting.

images

Activiteiten
Onze doelstelling krijgt gestalte door een inleiding over een bijbelgedeelte of een daarmee samenhangend thema door een van de leden, waarna dit in de vergadering besproken wordt. Dit alles vanuit het Woord van God en de belijdenisgeschriften.

Frequentie
Eenmaal per 14 dagen op de woensdagavond, van 20:00 tot 21.30 uur.
Zie voor actuele data de agenda.

Locatie
Consistorie van de kerk.

Grootte
20-25 leden.

Contact
P.W. Boelhouwers (secretaris)

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]