Jongerenkring

Één keer in de maand op donderdagavond is er de jongerenkring. Aan de hand van een Bijbelstudieboekje staan we stil bij een thema, onderwerp of stuk uit de Bijbel.
Afwisselend wordt dit toegelicht door de dominee of een jongere die dit wil en ook leuk vindt om te doen. 

De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Veel jongeren komen na hun belijdenis doen op deze kring, maar ook als je nog geen belijdenis deed ben je welkom!