Catechese

 

Catechisatie is misschien een beetje een vreemd woord waar veel mensen over struikelen als ze het moeten opschrijven. Dat is niet zo vreemd, wat het is een woord uit het Grieks. Het betekent: ‘onderwijs’.

Jongeren 
Er zijn verschillende catechesegroepen:

maandag van 19.00 – 19.45 uur: 12 – 13 jaar
maandag van 19.00 – 19.45 uur: 14 – 15 jaar
maandag van 20.00 – 20.45 uur: 16 – 17 jaar
maandag vanaf  21.00 uur: 18+

Doel
Het is de bedoeling van de catechese dat jongeren van de gemeente Gods verbond leren beantwoorden. Op de catechisatie gaat het om het leren volgen van Jezus Christus. Leren op de catechisatie is dus niet vrijblijvend, maar vraagt om een beslissing! De catechisaties zijn een voorbereiding op het doen van openbare belijdenis.

Contact
Hebt u / jij vragen omtrent de catechese, neem gerust contact op met de jeugdouderlingen: jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl.


Belijdeniscatechese
Dinsdag vanaf 20.45 uur.

Doelgroep
Diegenen in de gemeente, van diverse leeftijden, die zich geroepen voelen om openbare belijdenis van hun geloof af te leggen.

Doel
Het is een oud, maar niet verouderd, gebruik in de kerk van Christus, dat wanneer mensen volwassen zijn geworden, zij belijdenis van hun geloof afleggen. Dat is bij de één op jongere leeftijd en bij de ander op (wat) oudere leeftijd. Er ontstaat een verlangen Gods verbond (de doop), te beantwoorden met een persoonlijk ja-woord. Dat is geen prestatie van die mensen. De Heilige Geest werkt in hen een betrokkenheid op Jezus Christus die zij niet langer kunnen en willen negeren. Zo kan dat ja-woord temidden van de gemeente in alle eenvoud gegeven worden, omdat uiteindelijk God Zelf werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen.

Contact
Consulent ds. H. Schipaanboord, predikant@nieuwewesterkerk.nl