Toerusten

De kerkenraad nodigt de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en toerustingwerk, met het oog op het groeien in het geloof en het vervullen van de taken van gemeente en kerk.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van jongeren en volwassenen en schept mogelijkheden om deze te stimuleren en te steunen.