Ouderenvervoer

Bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u bellen met de coördinator ouderenvervoer, Ed Vuik.
Hij zal dan vervoer regelen. Zijn telefoonnummer is: 06-43825110