KerkNieuws

KerkNieuws is een uitgave van de Protestantse Gemeente Capelle aan den IJssel.
Kopij voor onze wijkgemeente kunt u sturen naar Arjen Uitbeijerse via mailadres: kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl

Meer informatie