Downloads

Hieronder vindt u enkele bestanden die u kunt downloaden.

Beleidsplan
In de kerkorde is opgenomen dat iedere (wijk)kerkenraad elke vijf jaar een beleidsplan moet opstellen. Hier vindt u het beleidsplan van de hervormde wijkgemeente Nieuwe Westerkerk.
Download Beleidsplan 2018 – 2022

Plaatselijke regeling Nieuwe Westerkerk
In de plaatselijke regeling wordt beschreven hoe bepaalde zaken in onze wijkgemeente zijn geregeld.
Download plaatselijke regeling

Convenant van Alblasserdam
De kerkenraad heeft zich geconformeerd aan de tekst uit het Convenant van Alblasserdam.
Download tekst Convenant van Alblasserdam

Profielschetsen beroepingswerk – vacature oktober 2020
In het kader van het beroepingswerk zijn de volgende documenten opgesteld:
Profielschets gemeente
Profielschets predikant

Privacy
Aanvullende privacyverklaring 
Protocol beelduitzendingen

Stemmingen
Volmachtformulier