Vertrouwenspersonen


De kerk een veilige plek voor iedereen!?

De kerk behoort een veilige plek te zijn. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. In de kerk kán er sprake zijn van ongewenst gedrag, in de vorm van: machtsmisbruik, seksueel misbruik (ook in pastorale relaties), fysieke mishandeling, pesten, intimidatie, geestelijke mishandeling, discriminatie, enz. 

Daarom heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Er is bewust gekozen voor twee gemeenteleden die geen lid zijn van de kerkenraad. De vertrouwenspersoon is een gemeentelid met een onafhankelijke, neutrale positie die het vertrouwen geniet van zowel de gemeenteleden als de kerkenraad.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Ook biedt hij of zij begeleiding aan de hulpvrager als dat nodig is. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. Dit geldt ook naar de kerkenraad. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon die contact heeft opgenomen mag de vertrouwenspersoon niets met de toevertrouwde informatie doen. Een uitzondering hierop is als de vertrouwenspersoon er vrijwel zeker van is dat geheimhouding voor betrokkene(n) of derden aanwijsbare en ernstige schade of gevaar oplevert. Dit kan bij het doorbreken van de geheimhouding worden voorkomen of beperkt.

De vertrouwenspersonen in onze wijkgemeente hebben beiden een training gevolgd. 

Als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek kunt u met een van hen contact opnemen. De contactgegevens vindt u onderaan dit artikel. 

Voorlichting en preventie

Naast bovengenoemde zaken geven de vertrouwenspersonen ook voorlichting aan de kerkenraad, jeugdcommissie en evt. andere verenigingen om samen met hen inhoud te geven aan het stappenplan “Een veilige kerk”.


 

Vertrouwenspersonen

Liesbeth Hofman – van Buren
Mijn naam is Liesbeth Hofman. Vanaf mijn geboorte (in 1964) ben ik lid van de Hervormde wijkgemeente West. Na ons trouwen zijn we in Krimpen a/ IJssel gaan wonen, maar we zijn lid in de Nieuwe Westerkerk gebleven. 

We hebben vier kinderen waarvan er nog twee thuis wonen. Inmiddels heb ik ook drie prachtige kleindochters, waar ik op mag passen en enorm van geniet. 

In mijn jonge jaren ben ik leidinggevende op de Zondagsschool geweest en ben een paar jaar als leidinggevende met het zomerkamp voor de kinderen mee geweest. Later ben ik met de kinderen weer teruggekeerd bij de Zondagschool. Nu ben ik lid van de vrouwenvereniging waar ik met veel plezier naar toe ga.

Twee dagen in de week werk ik in het onderwijs. Ik begeleid vooral kinderen met een leesprobleem (Dyslexie).

Als u/jij contact met mij wilt opnemen kan dat via:
Telefoon: 0180 – 55 00 87

 
Tiemen Schouten
Ik ben geboren in 1961 en getogen in Capelle aan den IJssel en al vele jaren lid van onze Hervormde wijkgemeente West. 

Getrouwd met Marlo, vader van drie kinderen en inmiddels een trotse opa.

In de afgelopen jaren heb ik verschillende functies vervuld binnen onze kerk zoals acht jaar Ouderling Kerkrentmeester, lid geweest van de fusiecommissie van de Protestante gemeente te Capelle aan de IJssel. Momenteel ben ik o.a. voorzitter van de verkoopcommissie en lid van de BHV.
Ik ben werkzaam bij Eneco als Informatie Consulent.

Als u/jij contact met mij wilt opnemen kan dat via:
Telefoon: 06 – 533 977 07 of 010 – 458 41 14

 
Meldpunt seksueel misbruik Protestantse kerk in Nederland
Wanneer er sprake is van seksueel misbruik kan men zich ook direct richten tot het Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: De SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties).

Wat is SMPR?                                                                                                                      
Seksueel misbruik in een pastorale relatie is misbruik van macht of vertrouwen door een pastor, een kerkelijk functionaris of een kerkelijk vrijwilliger ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen, – toespelingen of uitnodigen tot seksueel contact dan wel ander intimiderend gedrag, meestal onder druk van geheimhouding.
De SMPR biedt hulp en ondersteuning d.m.v. professionele begeleiding aan benadeelden en kerkbesturen in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezag relatie. Contactgegevens van het Meldpunt seksueel misbruik in de kerk, SMPR, van de Protestantse kerk in Nederland zijn: 

Leny van den Brink – ’t Hart, coördinator
Telefoon: 030 – 303 85 90
Email: lenyvandenbrink@smpr.nl