Liturgie

In onze gemeente lezen we uit de Herziene Statenvertaling (HSV).
We zingen ritmisch uit de psalmberijming van 1773 en sinds 1 januari 2022 zingen we 1 lied uit de bundel Weerklank.

Verloop van de eredienst

 • Voordat de dienst begint, komt de kerkenraad met de predikant binnen.
 • Eén van de kerkenraadsleden heet de gemeente welkom, doet een aantal mededelingen en geeft de voorzang op.
 • Na het zingen van de voorzang is er gelegenheid tot stil gebed.
 • De predikant begint de dienst met votum en groet.
 • We zingen een psalm/lied.
 • De predikant leest de Tien Geboden (’s morgens) of de geloofsbelijdenis (’s middags) voor.
 • We zingen een psalm/lied.
 • De predikant gaat voor in gebed en vraagt om de leiding van de Heilige Geest.
 • We lezen gezamenlijk een of meer gedeelten uit de Bijbel.
 • We zingen een psalm/lied als inleiding op de preek.
 • De predikant verkondigt Gods Woord.
 • We zingen een psalm/lied als antwoord op de preek.
 • De predikant gaat voor in dankgebed en doet voorbede.
 • We zingen staande de slotzang.
 • De predikant legt de zegen op de gemeente.
 • Bij de uitgang wordt gecollecteerd.