Zendingscommissie

Het doel van de Werkgroep Zending is de gemeente bewust te maken van haar zendingsopdracht, zoals die is neergelegd in het evangelie. Concreet kan de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk gewekt worden door middel van voorlichting en fondswerving ten behoeve van de GZB en IZB. De werkgroep maakt in verband met deze en andere activiteiten graag gebruik van de deskundigheid en ondersteuning van de GZB en IZB.

Doelgroep
De gemeente.

Activiteiten
• via Kerkklanken en anderszins informatie verstrekken over zendingsarbeiders en hun werk;
• voorbereiden van zendingsavonden;
• projectmatige spaaracties van GZB en IZB via de zendingsbussen;
• onderhouden van buitenlandse contacten;
• informatie uitreiken ter voorbereiding van zendingscollectes;
• ledenwerfacties;
• inzamelen van kaarten en postzegels.

Frequentie
Periodieke vergaderingen en regelmatig terugkerende activiteiten.

Grootte
4 medewerkers.

Locatie
In en rondom de kerk.

Contactpersonen
Jan Kaptein 
Peter de Regt 
Nel Kreuk 
Marieke Kaptein 

Mailadres:
zendingscommissie@nieuwewesterkerk.nl