Kerk en Israël

In onze gemeente is er sinds 1999 een commissie Kerk en Israël. Deze commissie heeft als doel de gemeente zo te dienen dat:

 • deze zich als gemeente van Jezus Christus verbonden weet met Israël, Gods uitverkoren volk.
 • de gemeente zich steeds bewust is van haar oorsprong en
 • het inzicht van de gemeente wordt verbreed en verdiept met betrekking tot de weg die God met Israël gaat.
 • het inzicht in vormen van anti-semitisme wordt verhelderd.
 • de gemeente wordt toegerust tot de ontmoeting en het gesprek met Israël, in verbondenheid met elkaar.

De commissie probeert uitvoering te geven aan de doelstelling door onder andere:

 • het onderzoek van de Heilige Schrift ten aanzien van de vragen met betrekking tot Israël.
 • het publiceren en informeren met betrekking tot Kerk en Israël.
 • attent te zijn op elke vorm van (sluimerend) antisemitisme.
 • het eventueel aanreiken van lectuur.
 • het beleggen van Israël-avonden/cursussen.
 • het bijwonen van studiebijeenkomsten betreffende Kerk en Israël.
 • in overleg met de predikant(en) te bevorderen dat in catechese en voorbeden aandacht aan de verhouding Kerk/Israël wordt geschonken.

 2 klaagmuur