Adoptie programma


Algemeen

Wereldwijd heeft de GZB (Gereforeerde ZendingsBond) verschillende projecten. Hierbij zijn er drie pijlers: verkondiging, toerusting en diaconaat.
Om dit werk te doen steunen zij wereldwijd diverse projecten en zenden zij zendingswerkers uit. Op dit moment werken er ruim zeventig GZB’ers in bijna veertig landen. Uiteraard moeten deze werkplekken worden gefinancierd. Samen met een groot aantal betrokken gemeenten zorgen zij daarvoor.
Via het adoptieprogramma Deelgenoten kiest (adopteert) een kerkelijke gemeente in Nederland één van de GZB-werkplekken om er – deels – financieel verantwoordelijk voor te zijn. Een belangrijk aspect van de adoptie is de relatie met de werker die verbonden is aan de gekozen werkplek. Dankzij het contact met deze werker krijgt zending in de gemeente een gezicht. En dat verhoogt de betrokkenheid op zendingswerk!

Huidig project
Vanaf begin 2017 hebben we ons als gemeente verbonden aan een project in Centraal-Azië. In Oezbekistan hebben christenen het niet gemakkelijk. Veel christenen ondervinden grote tegenstand in hun omgeving, die overwegend moslim is. Als zij samenkomen, riskeren ze hoge boetes.
Zendingswerk is verboden, zendingswerkers zijn er amper nog. Maar onder de vaak jonggelovigen is een groot verlangen naar meer kennis van de Bijbel en te groeien in het geloof.
De GZB ondersteunt al vele jaren toerustingsprogramma’s in lokale kerken daar.
De plek waar ze bemoedigd en toegerust kunnen worden. Dit werk staat ook wel bekend als TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn discipelschapscursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden (ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht). De deelnemers volgen de cursussen in hun eigen gemeente of gezamenlijk met andere kerken in de buurt. Deelnemers groeien in het geloof, leren door de praktische opdrachten tegelijkertijd de blik naar buiten te richten. Dit geeft het missionaire bewustzijn van de gemeente een enorme impuls.

Met dit project krijgen wij als gemeente de mogelijkheid om concreet met het zendingswerk in Oezbekistan mee te leven.
Van harte in uw gebed en gaven aanbevolen!