Afspraken gemeentegids

Omdat het goed is om een aantal zaken rondom (het gebruik van) de gemeentegids voor iedereen helder te hebben, zijn de onderstaande ‘spelregels’ opgesteld.

1. In de gids worden de volgende (persoons)gegevens van gemeenteleden standaard opgenomen:
Voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortejaar, telefoonnummer en mailadres.
Van kinderen (tot 18 jaar) worden de voornamen vermeld.
Als u niet wilt dat deze gegevens geheel of gedeeltelijk worden opgenomen, verzoeken wij u dit bij de contactpersoon van de commissie communicatie te melden. Zijn gegevens vindt u hieronder.

2. In de gemeentegids kan een foto van u of uw gezin worden toegevoegd aan de persoonlijke gegevens.
Deze foto die u zelf beschikbaar kunt stellen, kunt u sturen naar e-mailadres : gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl. Als u geen (duidelijke) foto heeft of kunt aanleveren, kunt u een verzoek doen via het e-mailadres : gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl, waarna in overleg met u een foto van u of uw gezin zal worden gemaakt.

3. De digitale gemeentegids is alleen te raadplegen via een inlogcode
Deze inlogcode kunt u per mail aanvragen (via gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl). Bij aanvraag van een inlogcode wordt gecontroleerd of er sprake is van lidmaatschap van onze wijkgemeente. Alleen leden van de Hervormde wijkgemeente West krijgen toegang tot de gemeentegids. Voor alle duidelijkheid:  uw gegevens zijn niet algemeen op het internet inzichtelijk. De inlogcode zal u persoonlijk via uw e-mailadres worden toegekend.

4. Papieren versie 
Voor gemeenteleden die geen internet hebben, of ook een papieren versie willen ontvangen, zal een geprinte versie beschikbaar zijn die eens per 2 jaar geactualiseerd wordt. Een verzoek daartoe kunt u richten aan de contactpersoon van de commissie communicatie. Zijn gegevens vindt u hieronder.

5. Wijzigingen worden doorgevoerd in de digitale gemeentegids 
– In geval van binnenkomst in de gemeente / vertrek uit de gemeente zullen deze gegevens spoedig worden gewijzigd.
– In geval van overlijden van een gemeentelid zal de commissie communicatie binnen 1 maand de persoonlijke gegevens van de betrokkene uit de gemeentegids verwijderen. In die gevallen waarin dit gemeentelid samen met echtgeno(o)t(e) en/of kinderen op een foto staat zal binnen 3 maanden na het overlijden door de commissie communicatie contact opgenomen worden met de nabestaanden hoe met deze in de gemeentegids opgenomen foto te handelen.
– In andere voorkomende gevallen zal er naar bevind van zaken worden gehandeld.

De commissie communicatie bestaat uit de volgende personen :

  • G.D. de Heer, voorzitter, tel. 0180-785949
  • J.G. van Kranenburg, tel. 010- 4585531
  • E. Looij, contactpersoon gemeentegids, tel. 010-4212220
  • A. Molenaar, tel. 010-4519711
  • A.P. Uitbeijerse, tel. 010-4421688