Actuele berichten over het gemeenteleven

AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Vrijdag 3 april, 13.41 uur
Omdat we door de huidige omstandigheden helaas geen zondagsschool en club kunnen houden, zal er in de komende week extra materiaal voor de kinderen op de website worden geplaatst. Morgen, zaterdag 4 april, zal er knutselwerk worden geplaatst. Uiterlijk donderdag 9 april zullen ook twee Bijbelvertellingen (over Goede Vrijdag en Pasen) en een vrij verhaal worden aangeboden. Houd dus de website in de gaten, om dat niet te missen… (en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen…).


COLLECTEN
Vrijdag 3 april, 13.41 uur
Nu het thuis blijven langer duurt, willen wij u er op attenderen dat het toch mogelijk is om uw gaven te geven. Dit kan via de onderstaande rekeningnummers.
– Kerk: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West
– Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente o.v.v. wijk West
Wilt u in de omschrijving het volgende vermelden: de datum van de betreffende zondag en de gewenste verdeling over het diaconale doel en de zendingsbussen. Ook als u in één keer voor een langere periode geeft, kunt u de verdeling over deze doelen aangeven. Als u geen verdeling aangeeft, zal de diaconie ervoor zorgen dat het geld eerlijk over de verschillende doelen wordt verdeeld. Alvast hartelijk dank!


KERKDIENSTEN ZONDAG 5 APRIL
Vrijdag 3 april, 13.38 uur
Omdat de overheidsmaatregelen onveranderd zijn t.o.v. vorige week, willen we de komende periode op dezelfde manier diensten houden als afgelopen zondag. Dus alleen met een afvaardiging van de kerkenraad. We bidden om zegen voor de bestrijding van het Corona-virus, zodat we hopelijk snel weer samen bijEén kunnen zijn.


EXTRA UITZENDINGEN STILLE WEEK
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
In de ‘Stille week’Naast de uitzending van de kerkdiensten, hoopt ds. Schuurman in de komende weken op woensdagavond steeds een meditatief moment te verzorgen om 19.30 uur.
In de stille week zal er op dinsdag 7 april om 15.00 uur een Paasuitzending worden gehouden met een meditatie en een Paasverhaal. Dit in plaats van de ouderenmiddag.
Daarnaast zal er op (‘witte’) donderdag 9 april een extra meditatief moment worden gehouden door ‘onze’ proponent H.B. van der Knijff.
Zo hopen we toch samen toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen.


KERKDIENSTEN ZONDAG 29 MAART
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
Uit de aangescherpte en verlengde overheidsmaatregelen hebben wij geconcludeerd dat het aantal aanwezigen in een kerkdienst (afgelopen weken 20 tot 30 personen) verminderd zal moeten worden. Daarom hebben we besloten om voorlopig alleen met een afvaardiging van de kerkenraad de diensten bij te wonen. Helaas is het voor anderen dus niet mogelijk de diensten te bezoeken.
We ervaren een verantwoordelijkheid naar elkaar en in het bijzonder ook naar het medisch personeel (de capaciteit van de zorg, die komende tijd flink onder druk kan komen te staan) en anderen in ‘vitale beroepen’.
Gelukkig kunnen de diensten wel doorgaan en kunt u deze meebeleven via internet, nu ook met beeld via deze link.


ONDERLING MEELEVEN
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
Nu we elkaar (bijna) niet zien, willen we u oproepen om wel naar elkaar om te blijven zien. Dat kan door een telefoongesprek, kaartje, enz. Van harte aanbevolen!


MAILADRESSEN
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
Door deze mail proberen we alle gemeenteleden op de hoogte te houden van het gemeenteleven. We maken gebruik van de mailadressen die we hebben. Mocht er nog een mailadres van een gemeentelid ontbreken, dan hoor ik dat graag!
Ook zijn er gemeenteleden die geen internet hebben. Wilt u meehelpen om deze leden niet te vergeten, bijvoorbeeld door de mails te printen en deze te bezorgen bij deze gemeenteleden of door eens extra te bellen? Fijn!


VANAF HEDEN OOK BEELDUITZENDINGEN
Zaterdag 21 maart, 10.46 uur
Afgelopen dagen is hard gewerkt om de kerkdiensten ook via beeld uit te zenden. Het lijkt erop dat dit helemaal gelukt is. Vanaf morgen kunt u dus niet alleen meeluisteren maar ook meekijken met de dienst.
E.e.a. heeft er wel voor gezorgd dat we hiervoor gebruik moeten maken van een andere aanbieder. We gaan hiervoor gebruik maken van Kerkdienstgemist.
De uitzendingen van de Nieuwe Westerkerk zijn hier te vinden. (Nu wordt op deze pagina nog aangegeven dat er geen uitzending is gevonden. Dit komt doordat we net zijn overgestapt naar de nieuwe aanbieder. Dit is wel de juiste pagina).
Luistert u via een telefoon of tablet? Dan kunt u het beste gebruik maken van de kerkdienstgemist-app. Deze is te downloaden via de ‘App store’ (Apple) of de ‘Play store’ (overige merken) op uw mobiele apparaat.
Later vandaag wordt ook de link op de homepage van de website aangepast.


THUIS MEELEVEN EN TOCH GÉVEN
zaterdag 21 maart, 09.28 uur
Iedereen die vanwege het Corona-virus onze kerkdiensten thuis meeluistert, is niet in de gelegenheid om een bijdrage voor de Heere en Zijn dienst in de collectezak te doen. De gemeente loopt hierdoor collecte-inkomsten mis, terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Wilt u vanuit thuis toch uw gaven geven, dan kan dit via de onderstaande rekeningnummers. 
Kerk: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente o.v.v. wijk West 
Tip van een gemeentelid: je kunt ook per dienst de collectebonnen in een aparte envelop doen en deze op een later moment inleveren.


KERKDIENSTEN ZONDAG 22 MAART
Vrijdag 20 maart, 12.52 uur
Afgelopen zondag mocht het Woord in onze gemeente doorgang vinden. Beide diensten waren we met een klein aantal in de kerk. Maar we wisten ons verbonden met iedereen die thuis meeluisterde.
Voor de diensten van kómende zondag willen we graag dezelfde afspraken hanteren als afgelopen zondag (zie het bericht van 13 maart). De geplande doopdienst zal worden uitgesteld tot een nader te bepalen moment.


THUIS DE DIENSTEN MEEBELEVEN
Vrijdag 20 maart, 12.52 uur
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om de diensten ook met beeld uit te zenden. Zo kunt u dus nóg iets meer betrokken zijn bij de diensten. Op het moment dat ik dit schrijf kan ik nog niet vermelden waar u dit precies kunt vinden, maar houdt u de website in de gaten. Uiterlijk zaterdagavond zullen we hier een bericht over plaatsen.
Eén van de kernpunten van gemeente-zijn is sámen komen. Helaas is het samenkomen (als hele gemeente) op dit moment niet mogelijk. Maar door deze technische mogelijkheden hopen we dat we het toch mogen ervaren: samen bijEén!


BIJBELONDERWIJS THUIS
Woensdag 18 maart, 09.26 uur
De eerste thuisonderwijsdagen zitten er op. We zijn er allemaal een beetje ontregeld van. Met de sluiting van de scholen valt er ook een stukje structuur weg wanneer het gaat om het Bijbelonderwijs. Mogelijk heb je, als ouders, behoefte om het Bijbelonderwijs zelf thuis invulling te geven . Hieronder een paar websites die kunnen helpen:
www.abcvanhetgeloof.nl – Mooie, duidelijk video’s per doelgroep
https://www.hervormdezondagsscholen.nl/over-ons/werkgroep-educatief-beraad-web – Wanneer je naar onder scrolt kun je de nieuwste Opvoedingsbron downloaden ‘2020 in de buurt’.  Op blz. 10 t/m 13  staat een beschrijving van 6 gezinsmomenten over gastvrijheid. 
www.bijbelsopvoeden.nl – veel materiaal ter ondersteuning van de opvoeding
www.creatiefkinderwerk.nl. Op deze site staan meer dan 1000 ideeën voor geloofsoverdracht aan kinderen.  Bijvoorbeeld Bijbelverhalen, spellen, video’s, knutselopdrachten en daarnaast ontzettend veel proefjes. Leuk voor kinderen die hun huiswerk snel af hebben 🙂


MEDITATIEF MOMENT OP WOENSDAGAVOND
Dinsdag 17 maart, 13.34 uur
In deze weken liggen alle activiteiten – behalve de zondagse erediensten – stil. Ook worden er vrijwel geen pastorale bezoeken gebracht. Contacten verlopen vooral telefonisch en via de mail. Veel gemeenteleden zijn aan huis gebonden en komen niet of nauwelijks de deur uit. Het is een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt.
Om toch ook in de week iets van verbondenheid binnen de gemeente te hebben, verzorgt onze predikant, ds. Schuurman, in deze bijzondere omstandigheden op woensdagavond een meditatief moment dat via de kerktelefoon en internet thuis te beluisteren is.

De uitzendingen beginnen steeds om 19.30 uur. Ook op een later moment kan de uitzending via de site van de Nieuwe Westerkerk worden geluisterd.
Naast een schriftlezing is er een korte overdenking, gevolgd door gebed.
Het gaat om de volgende data: 18 maart, 25 maart, 1 april en evt. 8 april (als de Paasmiddag voor de ouderen op 7 april niet kan doorgaan).

Op de 18e maart wordt een ‘Nationale dag van gebed’ gehouden. Daar sluit de meditatie die avond bij aan. Op de andere woensdagen staan we stil bij het lijdensevangelie. Door de Coronaproblematiek komt de beleving van de lijdenstijd al gauw onder druk te staan.

We hopen dat deze momenten tot zegen zijn en ook de betrokkenheid bij de gemeente dienen – juist nu!


GEEN ACTIVITEITEN
maandag 16 maart, 08.16 uur
Door de aangepaste maatregelen van het kabinet rondom het Corona-virus is er besloten dat alle activiteiten van catechese, clubs, zondagsschool, verenigingen en andere bijeenkomsten tot 6 april niet door kunnen gaan.Dat betekent dat vooralsnog alleen de kerkdiensten nog ingepland staan. Over de kerkdiensten van komende zondag volgt later in de week een besluit.


HULP NODIG?
zondag 15 maart, 13.18 uur
In het dagelijkse ritme binnen de samenleving veranderd er momenteel van
alles vanwege het virus. Wellicht betekent dit voor iemand dat er beperkingen
zijn in het doen van boodschappen, een klusje of iets dergelijks. De diaconie
helpt u graag! Als u hiervan gebruik wilt maken, twijfel niet en neem contact op
met één van de diakenen.


MEELUISTEREN MET KERKDIENST
zondag 15 maart, 13.16 uur
Wegens overbelasting van de website www.kerkomroep.nl was het vanmorgen voor velen niet mogelijk op deze manier de dienst mee te beleven.
Via de Kerkomroep-app waren er geen verhinderingen. Wij adviseren daarom om gebruik te maken van deze app. Mocht u hulp willen bij het installeren van deze app, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.


GEEN CRÈCHE TIJDENS KERKDIENSTEN
vrijdag 13 maart, 10.49 uur
Ook zal er tijdens de diensten geen crèche / oppas zijn.


MAATREGELEN KERKDIENSTEN I.V.M. RONDOM CORONA-VIRUS
vrijdag 13 maart, 08.26 uur
Het Coronavirus verspreidt zich snel. In verband met de maatregelen en adviezen van de overheid (“geen bijeenkomsten met meer dan 100 personen”), is het moderamen van de kerkenraad donderdagavond 12 maart bij elkaar geweest om te spreken over de ontstane situatie.

Allereerst: wij vinden het belangrijk dat de diensten voortgang hebben, vanwege de verkondiging van Gods Woord, de lofzang op God en de voorbede voor elkaar.

Omdat het niet verstandig is om in grote getalen bij elkaar te komen, hebben wij besloten om:

  1. iedereen die behoort tot de risicogroep, verminderde weerstand heeft en/of verkouden is (of andere ziekteverschijnselen heeft) dringend te adviseren thuis te blijven;
  2. alle gemeenteleden op te roepen om thuis mee te luisteren met de kerkdienst via internet.

Voor hen die deze oproep niet hebben doorgekregen, of die tóch heel graag naar de kerk komen:

  • er zullen maximaal 100 personen worden toegelaten;
  • verzoeken wij zoveel mogelijk verspreid plaats te nemen in de kerk.

Wat betreft het meeluisteren via internet nog het volgende: in de afgelopen periode trad er regelmatig storing op tijdens het live luisteren naar de kerkdienst. Na onderzoek lijkt dit zich vooral voor te doen als er gebruik wordt gemaakt van de browser Google Chrome. Wij adviseren u/jou gebruik te maken van een andere browser, zoals Internet Explorer, Edge, Safari, enz. Ook is het afspelen via telefoon en tablet vaak een oplossing.

Het kan zijn dat we op een later moment weer een besluit omtrent de kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten moeten nemen. Wilt u/jij daarvoor de website van de kerk in de gaten blijven houden? Fijn!

Ook kunnen we alvast melden dat de gemeenteavond rondom de liturgie volgende week niet door gaat en zal worden verschoven naar een nader te bepalen datum.

Via deze weg willen wij u/jou ook vragen om, juist nu, ook oog te (blijven) houden voor de kwetsbare gemeenteleden, bijvoorbeeld door hen eens extra te bellen.

Wij willen u/jou vragen om bovenstaande informatie ook te delen met andere gemeenteleden.

U/Jij begrijpt dat bovenstaande een lastige beslissing is geweest. Enerzijds beseffen we dat alles deel uitmaakt van Gods voorzienigheid, anderzijds schakelt dat ons verstand niet uit. Daarom vertrouwen we op de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft!

Mocht u n.a.v. dit bericht nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba.