Liturgie zondag 4 oktober

Van harte welkom om onderstaande diensten met ons mee te beleven!
Dit kan via Kerkdienstgemist, of via de Kerkdienstgemist-app. Deze kunt u downloaden via de ‘App store’ (Iphone) of ‘Play store’ (overige merken).

Ochtenddienst (10.00 uur)
Voorganger:ds. P. Vermaat, Veenendaal
Schriftlezing:
Tekst:
Thema:
Zingen:
Psalm 30 : 1
Psalm :
Psalm :
Psalm :
Psalm
Psalm :
Middagdienst (14.30 uur)
Voorganger:Ds. J.C. Schuurman, afscheidsdienst
Schriftlezing:
Tekst:
Thema:
Zingen:Psalm :
Psalm :
Psalm :
Psalm :
Psalm :

Inschrijven kerkdiensten

We komen elke dienst met plm. 150 mensen bijeen. Bij dat aantal is de 1,5 meter-maatregel nog steeds goed te hanteren. Om dit goed te laten verlopen maken we gebruik van een online kerkdienst uitnodigingssysteem. Met dit systeem zorgen we voor een eerlijke verdeling en goede bezetting van de kostbare plaatsen.

Aanmelden!
Belangrijk is om u zo snel mogelijk aan te melden via onderstaande link.
U dient aan te geven met hoeveel personen u (maximaal!) komt en of u een algemene voorkeur heeft voor ochtend of avonddienst. Mocht u geen voorkeur hebben, dan dient u beide aan te kruisen!
Iedereen kan zich aanmelden ongeacht leeftijd.
Ook in deze zomermaanden blijven de gezondheidsregels gelden: als u verkoudheids- of griepachtige klachten heeft moet u bij de uitnodiging aangeven dat u niet komt.

Crèche
Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer we weer met de crèche tijdens de diensten kunnen beginnen. Dit melden we zodra dit bekend is.

Hoe werkt het aanmelden?
Nadat u zich hebt aangemeld, zoekt het systeem een eerlijke verdeling en goede bezetting. Gemeenteleden worden uitgenodigd voor de diensten. Als u aan de beurt bent, dan krijgt u een uitnodiging per mail voor de betreffende dienst.
In deze mail kunt u aangeven of u wel of niet kan komen. U dient binnen 48 uur te reageren want anders verloopt de uitnodiging en wordt de uitnodiging naar een volgend gemeentelid gestuurd.

Vragen of hulp nodig?
Hier vind u een handleiding voor het inschrijven.
Heeft u geen mailadres of zijn er andere vragen dan kunt u contact opnemen via scriba@nieuwewesterkerk.nl of via 06-53114575 (Erik de Heer) / 06-10256996 (Arie Molenaar).

Als u het aanmeldformulier hebt ingevuld, krijgt u later een uitnodiging voor een kerkdienst.

Actuele berichten over het gemeenteleven

Nieuwsbrief niet zichtbaar?
Vrijdag 19 juni, 10.49 uur
Het kan zijn dat de weekberichten die de afgelopen weken per mail verstuurd zijn niet bij u zichtbaar zijn geworden. Een mogelijke oorzaak is dat ze bij u/jou in de ongewenste mail/spam terecht zijn gekomen. Dit kan alleen door u/jou zelf weer aangepast worden door ze in ‘Postvak In’ te plaatsen. Om te zorgen dat dit voortaan weer in de juiste ‘Inbox’ terecht komt volgt hier een korte uitleg.
Klik in ‘Ongewenste mail’ op de betreffende mail met de rechtermuisknop, dan aangeven dat dit geen ongewenst mail is (markeren als geen ongewenste e-mail). Als het goed is, komt de mail dan voortaan weer in ‘Postvak In’. Tevens is het verstandig om het mailadres scriba@nieuwewesterkerk.nl toe te voegen aan de contactpersonen. Dat voorkomt ook vaak dat mailtjes in de ongewenste mail/spam terecht komt.


KERKDIENSTEN (VANAF) JULI
Vrijdag 19 juni, 10.49 uur
De verwachting is dat we vanaf 1 juli weer met honderd mensen de diensten mogen bezoeken. U bent (ook dan) weer van harte welkom! Omdat dit nog wel een beperking inhoudt, moeten we nadenken over de verspreiding van de leden over de verschillende diensten. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe we dit willen gaan doen. Als dit bekend is zullen we dit melden via de wekelijkse nieuwsbrief, de website en de zondagse afkondigingen.


STORING WEBSITE
Vrijdag 19 juni, 10.49 uur
Helaas was er afgelopen zondagmorgen een storing aan de website van de kerk. Extra vervelend omdat er nogal wat mensen via de website van de kerk naar kerkdienstgemist.nl gaan om zo de dienst mee te beleven. Dat kon nu dus niet.
Gelukkig kon de oorzaak vlug achterhaald worden en was de storing redelijk snel (10.18 uur) weer verholpen. Neemt niet weg dat het vervelend is. Excuses daarvoor!
Tip: u kunt ook direct naar de website van Kerkdienstgemist gaan om de diensten mee te beleven (dus zonder eerst naar de website van de kerk te gaan). Via deze rechtstreekse link (misschien handig om op te slaan?) komt u direct bij ‘onze’ diensten: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1937-Nieuwe-Westerkerk-Capelle-ad-IJssel/events


INSCHRIJVEN KERKDIENSTEN JUNI NOG STEEDS MOGELIJK
Maandag 8 juni, 23.48 uur
Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de maand juni voor het bijwonen van diensten. Als u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dit doen via het aanmeldformulier of door een telefoontje aan de scriba.


KERKDIENSTEN IN DE MAAND JUNI
Vrijdag 22 mei, 14.23 uur
In de maand juni is het mogelijk om met 30 kerkgangers in de kerk bijeen te zijn. Daar zijn we blij om en dankbaar voor. We hebben er naar uitgezien, ook al is het nog maar een zeer beperkte opening.
Om kerkdiensten mogelijk te maken krijgen we te maken met veel maatregelen.
Een werkgroep heeft de maatregelen doordacht en gekeken naar de vertaling daarvan voor ‘onze’ wijkgemeente. We willen de maand juni gebruiken om goed te kunnen oefenen voor de situatie van na 1 juli (met hopelijk 100 aanwezigen, zo is nu de verwachting).

De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Voor de diensten in juni gaan we werken met een aanmeldsysteem. Zie hieronder daarover meer. U kunt de dienst helaas alleen bezoeken als u bent ingedeeld voor de betreffende dienst.
 • Overal geldt natuurlijk de 1,5 meter maatregel. Dit geldt ook vóór de ingang, binnen in de hal en in de kerkzaal.
 • Vóór binnenkomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid.
 • Na binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
 • De toiletten graag zo min mogelijk gebruik, liever helemaal niet.
 • U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Uw jas kunt u meenemen naar de kerkzaal.
 • Helaas zal er (voorlopig) geen crèche kunnen plaatsvinden tijdens de diensten.
 • In de kerkzaal wordt aan u en uw evt. gezinsleden de plaats aangewezen waar u kunt zitten. Dit betekent helaas dat u niet op uw vaste plaats kunt zitten. We realiseren ons dat dat misschien niet fijn is. Mocht u een goede reden hebben om op een bepaalde plaats te willen zitten, wilt u dit dan aangeven op het formulier?
 • Er zullen enkele mensen zijn die e.e.a. zullen begeleiden. We willen u vragen hun aanwijzingen op te volgen.
 • Met betrekking tot het zingen in de kerkdiensten is op dit moment nog geen 100% duidelijkheid. We willen hierin de richtlijnen van de landelijke kerk volgen. Op een later tijdstip hopen we u hierover nader te kunnen informeren.
 • Na afloop van elke morgendienst moeten o.a. de kerkbanken weer gereinigd worden. Daarvoor kunnen we hulp gebruiken. Als u naar de kerk komt en u kunt na de dienst even helpen, graag! Bij uw aanmelding via de website krijgt u hier ook een vraag over.

Bij dit alles gelden natuurlijk ook algemene stelregels m.b.t. de gezondheid:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook uw huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u de kerkdienst bezoeken.

Aanmelden voor de kerkdiensten in juni
Het aantal bezoekers in juni is dus (zeer) beperkt. Dit betekent dat iedereen in deze maand mogelijk maar één keer een dienst kan bezoeken. Om zoveel mogelijk gemeenteleden in de gelegenheid te stellen een kerkdienst te bezoeken, heeft iedereen de mogelijkheid zich aan te melden. Daarbij kunt u aangeven met hoeveel mensen u aanwezig wilt zijn en welke dienst(en) u NIET aanwezig kunt zijn. Er zal een rooster worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met deze gegevens. Voor de duidelijkheid: het gaat dus om de diensten die gehouden worden op de zondagen 7 t/m 28 juni, er zijn dus in totaal 8 diensten waarover we degenen die zich aanmelden verdelen.

Aanmelden voor deze kerkdiensten kan vanaf zaterdag 23 mei. Wilt u uw aanmelding a.u.b. vóór 1 juni doen? Alvast dank!

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1:
U meldt uzelf (en uw evt. gezinsleden) aan door:

 • bij voorkeur: het invullen van het aanmeldformulier op de website, of:
 • het bellen van de scriba: 0180-785949 (bij voorkeur ’s avonds).

Stap 2:
Er wordt een rooster opgesteld waarin wordt weergegeven wie in welke dienst verwacht wordt.

Stap 3:
U wordt op de hoogte gebracht van het rooster. De leden die zich hebben ingeschreven via de website zullen per mail op de hoogte gebracht worden. De leden die hun aanmelding telefonisch hebben gedaan, zullen telefonisch worden benaderd.

Stap 4:
U wordt verwacht in de dienst waarvoor u bent ingedeeld.

Mocht u, door onvoorziene omstandigheden, toch niet aanwezig kunnen zijn bij een dienst waarvoor u bent ingedeeld, dan hoort de scriba dat graag. Mogelijk kan iemand anders dan uw plaats nog innemen.


GZB ZENDINGSCOLLECTE
Vrijdag 22 mei, 14.23 uur
Met Pinksteren collecteren we altijd voor de uitbreiding van het Evangelie. Belangrijk!
Omdat het werk van de GZB doorgaat willen we deze collecte extra onder de aandacht brengen. Meer info.


BEELDUITZENDINGEN
Vrijdag 15 mei, 09.52 uur
In de afgelopen periode is er veel gebruik gemaakt van de beelduitzendingen. Fijn!
Zoals eerder aangegeven is er aan het begin van de coronaperiode een tijdelijke positie voor de camera gekozen. In de afgelopen tijd (en ook nu nog) wordt er getest met een nieuwe (definitieve?) positie van de camera. Het kan dus zijn dat het beeld iets anders is dan in de afgelopen periode. Op deze manier proberen we erachter te komen wat de beste positie is.


MAILING
Vrijdag 15 mei, 09.52 uur
Bij de verzending van de nieuwsbrieven blijkt dat deze bij sommige gemeenteleden in de spambox (of: ‘ongewenst’ ) verdwijnt. Mocht u geen nieuwsbericht in de ‘Inbox’ zien staan, kunt u daar kijken. Als deze ook daar niet staan en u wilt wel de digitale nieuwsbrief ontvangen, wilt u dat dan melden via scriba@nieuwewesterkerk.nl? Dank alvast!


NIEUWSBRIEVEN
Vrijdag 9 mei, 19.13 uur
Evenals voorgaande weken is er vandaag weer een nieuwsbrief verzonden naar de gemeenteleden waar we een mailadres van hebben. Deze keer is er ook een bijlage ‘Samen’ toegevoegd. Daarin zijn enkele verhalen van gemeenteleden opgenomen over hoe zij de huidige tijd ervaren.
Ontvangt u als gemeentelid de nieuwsbrief nog niet, stuur dan een mail naar scriba@nieuwewesterkerk.nl. Dan voegen we u toe aan de maillijst.


ORGELHALFUURTJE
Vrijdag 1 mei 2020, 13.20 uur
Op zaterdag 2 mei zal onze organist Everhard Zwart weer het orgel bespelen, dat u via kerkdienstgemist.nl kunt zien en horen. Het programma staat in het kader van “Vier 5 mei”.  U kunt o.a. luisteren naar de Marche Funèbre et Chant Sérafique (Dodenmars en Eng’lenzang) van Alexander Guilmant, het beroemde Adagio van Albinoni, de Fanfare van Lemmens en de Marche Héroique van Frits Tollig.
De uitzending begint om 19.30 uur.


UITZENDINGEN
Vrijdag 24 april, 11.01 uur
Helaas is er de afgelopen twee weken op woensdagavond een storing geweest bij Kerkdienstgemist. Dat was precies tijdens de uitzending van het meditatief moment. Hierdoor was het niet (goed) mogelijk deze helemaal mee te beleven via beeld. Ook het later bekijken van het meditatief moment lukt niet goed helaas. Gelukkig is de geluidsopname wel goed. Dus: wilt u nog luisteren, klik dan naast de beelduitzending op ‘Beluister de audio-uitzending’.
Overigens is er contact geweest met Kerkdienstgemist. Zij proberen e.e.a. in de toekomst te voorkomen.


PASSIE EN PAASLIEDEREN
Vrijdag 10 april, 13.48 uur
Op zaterdag 11 april, Stille zaterdag, zal onze organist, Everhard Zwart, op het orgel enkele Passie- en Paasliederen ten gehore brengen.
De uitzending zal ongeveer een half uur duren.
Programma: zie bijlage.


GEMEENTEGIDS
Vrijdag 10 april, 13.46 uur
In deze tijd merken we het extra snel dat de gemeentegids met adressen en foto’s weer aan een update toe is. Dat treft: de commissie communicatie is deze week bijeen geweest. Het doel is om in het najaar een nieuwe versie uit te brengen. Maar daarbij willen we wel graag beschikken over veel (en actuele!) foto’s. Dus: graag ontvangt de commissie een actuele foto van u voor de gemeentegids. Juist de leden die nog geen foto hebben ingediend roepen wij ook op! U kunt de foto sturen naar gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl. Heeft u geen foto, dan horen wij het graag. Dan komen we een keer langs en maker er één. Alvast dank!


AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Vrijdag 3 april, 13.41 uur
Omdat we door de huidige omstandigheden helaas geen zondagsschool en club kunnen houden, zal er in de komende week extra materiaal voor de kinderen op de website worden geplaatst. Morgen, zaterdag 4 april, zal er knutselwerk worden geplaatst. Uiterlijk donderdag 9 april zullen ook twee Bijbelvertellingen (over Goede Vrijdag en Pasen) en een vrij verhaal worden aangeboden. Houd dus de website in de gaten, om dat niet te missen… (en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen…).


COLLECTEN
Vrijdag 3 april, 13.41 uur
Nu het thuis blijven langer duurt, willen wij u er op attenderen dat het toch mogelijk is om uw gaven te geven. Dit kan via de onderstaande rekeningnummers.
– Kerk: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West
– Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente o.v.v. wijk West
Wilt u in de omschrijving het volgende vermelden: de datum van de betreffende zondag en de gewenste verdeling over het diaconale doel en de zendingsbussen. Ook als u in één keer voor een langere periode geeft, kunt u de verdeling over deze doelen aangeven. Als u geen verdeling aangeeft, zal de diaconie ervoor zorgen dat het geld eerlijk over de verschillende doelen wordt verdeeld. Alvast hartelijk dank!


KERKDIENSTEN ZONDAG 5 APRIL
Vrijdag 3 april, 13.38 uur
Omdat de overheidsmaatregelen onveranderd zijn t.o.v. vorige week, willen we de komende periode op dezelfde manier diensten houden als afgelopen zondag. Dus alleen met een afvaardiging van de kerkenraad. We bidden om zegen voor de bestrijding van het Corona-virus, zodat we hopelijk snel weer samen bijEén kunnen zijn.


EXTRA UITZENDINGEN STILLE WEEK
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
In de ‘Stille week’Naast de uitzending van de kerkdiensten, hoopt ds. Schuurman in de komende weken op woensdagavond steeds een meditatief moment te verzorgen om 19.30 uur.
In de stille week zal er op dinsdag 7 april om 15.00 uur een Paasuitzending worden gehouden met een meditatie en een Paasverhaal. Dit in plaats van de ouderenmiddag.
Daarnaast zal er op (‘witte’) donderdag 9 april een extra meditatief moment worden gehouden door ‘onze’ proponent H.B. van der Knijff.
Zo hopen we toch samen toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen.


KERKDIENSTEN ZONDAG 29 MAART
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
Uit de aangescherpte en verlengde overheidsmaatregelen hebben wij geconcludeerd dat het aantal aanwezigen in een kerkdienst (afgelopen weken 20 tot 30 personen) verminderd zal moeten worden. Daarom hebben we besloten om voorlopig alleen met een afvaardiging van de kerkenraad de diensten bij te wonen. Helaas is het voor anderen dus niet mogelijk de diensten te bezoeken.
We ervaren een verantwoordelijkheid naar elkaar en in het bijzonder ook naar het medisch personeel (de capaciteit van de zorg, die komende tijd flink onder druk kan komen te staan) en anderen in ‘vitale beroepen’.
Gelukkig kunnen de diensten wel doorgaan en kunt u deze meebeleven via internet, nu ook met beeld via deze link.


ONDERLING MEELEVEN
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
Nu we elkaar (bijna) niet zien, willen we u oproepen om wel naar elkaar om te blijven zien. Dat kan door een telefoongesprek, kaartje, enz. Van harte aanbevolen!


MAILADRESSEN
Vrijdag 27 maart, 11.21 uur
Door deze mail proberen we alle gemeenteleden op de hoogte te houden van het gemeenteleven. We maken gebruik van de mailadressen die we hebben. Mocht er nog een mailadres van een gemeentelid ontbreken, dan hoor ik dat graag!
Ook zijn er gemeenteleden die geen internet hebben. Wilt u meehelpen om deze leden niet te vergeten, bijvoorbeeld door de mails te printen en deze te bezorgen bij deze gemeenteleden of door eens extra te bellen? Fijn!


VANAF HEDEN OOK BEELDUITZENDINGEN
Zaterdag 21 maart, 10.46 uur
Afgelopen dagen is hard gewerkt om de kerkdiensten ook via beeld uit te zenden. Het lijkt erop dat dit helemaal gelukt is. Vanaf morgen kunt u dus niet alleen meeluisteren maar ook meekijken met de dienst.
E.e.a. heeft er wel voor gezorgd dat we hiervoor gebruik moeten maken van een andere aanbieder. We gaan hiervoor gebruik maken van Kerkdienstgemist.
De uitzendingen van de Nieuwe Westerkerk zijn hier te vinden. (Nu wordt op deze pagina nog aangegeven dat er geen uitzending is gevonden. Dit komt doordat we net zijn overgestapt naar de nieuwe aanbieder. Dit is wel de juiste pagina).
Luistert u via een telefoon of tablet? Dan kunt u het beste gebruik maken van de kerkdienstgemist-app. Deze is te downloaden via de ‘App store’ (Apple) of de ‘Play store’ (overige merken) op uw mobiele apparaat.
Later vandaag wordt ook de link op de homepage van de website aangepast.


THUIS MEELEVEN EN TOCH GÉVEN
zaterdag 21 maart, 09.28 uur
Iedereen die vanwege het Corona-virus onze kerkdiensten thuis meeluistert, is niet in de gelegenheid om een bijdrage voor de Heere en Zijn dienst in de collectezak te doen. De gemeente loopt hierdoor collecte-inkomsten mis, terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Wilt u vanuit thuis toch uw gaven geven, dan kan dit via de onderstaande rekeningnummers. 
Kerk: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente o.v.v. wijk West 
Tip van een gemeentelid: je kunt ook per dienst de collectebonnen in een aparte envelop doen en deze op een later moment inleveren.


KERKDIENSTEN ZONDAG 22 MAART
Vrijdag 20 maart, 12.52 uur
Afgelopen zondag mocht het Woord in onze gemeente doorgang vinden. Beide diensten waren we met een klein aantal in de kerk. Maar we wisten ons verbonden met iedereen die thuis meeluisterde.
Voor de diensten van kómende zondag willen we graag dezelfde afspraken hanteren als afgelopen zondag (zie het bericht van 13 maart). De geplande doopdienst zal worden uitgesteld tot een nader te bepalen moment.


THUIS DE DIENSTEN MEEBELEVEN
Vrijdag 20 maart, 12.52 uur
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid om de diensten ook met beeld uit te zenden. Zo kunt u dus nóg iets meer betrokken zijn bij de diensten. Op het moment dat ik dit schrijf kan ik nog niet vermelden waar u dit precies kunt vinden, maar houdt u de website in de gaten. Uiterlijk zaterdagavond zullen we hier een bericht over plaatsen.
Eén van de kernpunten van gemeente-zijn is sámen komen. Helaas is het samenkomen (als hele gemeente) op dit moment niet mogelijk. Maar door deze technische mogelijkheden hopen we dat we het toch mogen ervaren: samen bijEén!


BIJBELONDERWIJS THUIS
Woensdag 18 maart, 09.26 uur
De eerste thuisonderwijsdagen zitten er op. We zijn er allemaal een beetje ontregeld van. Met de sluiting van de scholen valt er ook een stukje structuur weg wanneer het gaat om het Bijbelonderwijs. Mogelijk heb je, als ouders, behoefte om het Bijbelonderwijs zelf thuis invulling te geven . Hieronder een paar websites die kunnen helpen:
www.abcvanhetgeloof.nl – Mooie, duidelijk video’s per doelgroep
https://www.hervormdezondagsscholen.nl/over-ons/werkgroep-educatief-beraad-web – Wanneer je naar onder scrolt kun je de nieuwste Opvoedingsbron downloaden ‘2020 in de buurt’.  Op blz. 10 t/m 13  staat een beschrijving van 6 gezinsmomenten over gastvrijheid. 
www.bijbelsopvoeden.nl – veel materiaal ter ondersteuning van de opvoeding
www.creatiefkinderwerk.nl. Op deze site staan meer dan 1000 ideeën voor geloofsoverdracht aan kinderen.  Bijvoorbeeld Bijbelverhalen, spellen, video’s, knutselopdrachten en daarnaast ontzettend veel proefjes. Leuk voor kinderen die hun huiswerk snel af hebben 🙂


MEDITATIEF MOMENT OP WOENSDAGAVOND
Dinsdag 17 maart, 13.34 uur
In deze weken liggen alle activiteiten – behalve de zondagse erediensten – stil. Ook worden er vrijwel geen pastorale bezoeken gebracht. Contacten verlopen vooral telefonisch en via de mail. Veel gemeenteleden zijn aan huis gebonden en komen niet of nauwelijks de deur uit. Het is een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt.
Om toch ook in de week iets van verbondenheid binnen de gemeente te hebben, verzorgt onze predikant, ds. Schuurman, in deze bijzondere omstandigheden op woensdagavond een meditatief moment dat via de kerktelefoon en internet thuis te beluisteren is.

De uitzendingen beginnen steeds om 19.30 uur. Ook op een later moment kan de uitzending via de site van de Nieuwe Westerkerk worden geluisterd.
Naast een schriftlezing is er een korte overdenking, gevolgd door gebed.
Het gaat om de volgende data: 18 maart, 25 maart, 1 april en evt. 8 april (als de Paasmiddag voor de ouderen op 7 april niet kan doorgaan).

Op de 18e maart wordt een ‘Nationale dag van gebed’ gehouden. Daar sluit de meditatie die avond bij aan. Op de andere woensdagen staan we stil bij het lijdensevangelie. Door de Coronaproblematiek komt de beleving van de lijdenstijd al gauw onder druk te staan.

We hopen dat deze momenten tot zegen zijn en ook de betrokkenheid bij de gemeente dienen – juist nu!


GEEN ACTIVITEITEN
maandag 16 maart, 08.16 uur
Door de aangepaste maatregelen van het kabinet rondom het Corona-virus is er besloten dat alle activiteiten van catechese, clubs, zondagsschool, verenigingen en andere bijeenkomsten tot 6 april niet door kunnen gaan.Dat betekent dat vooralsnog alleen de kerkdiensten nog ingepland staan. Over de kerkdiensten van komende zondag volgt later in de week een besluit.


HULP NODIG?
zondag 15 maart, 13.18 uur
In het dagelijkse ritme binnen de samenleving veranderd er momenteel van
alles vanwege het virus. Wellicht betekent dit voor iemand dat er beperkingen
zijn in het doen van boodschappen, een klusje of iets dergelijks. De diaconie
helpt u graag! Als u hiervan gebruik wilt maken, twijfel niet en neem contact op
met één van de diakenen.


MEELUISTEREN MET KERKDIENST
zondag 15 maart, 13.16 uur
Wegens overbelasting van de website www.kerkomroep.nl was het vanmorgen voor velen niet mogelijk op deze manier de dienst mee te beleven.
Via de Kerkomroep-app waren er geen verhinderingen. Wij adviseren daarom om gebruik te maken van deze app. Mocht u hulp willen bij het installeren van deze app, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.


GEEN CRÈCHE TIJDENS KERKDIENSTEN
vrijdag 13 maart, 10.49 uur
Ook zal er tijdens de diensten geen crèche / oppas zijn.


MAATREGELEN KERKDIENSTEN I.V.M. RONDOM CORONA-VIRUS
vrijdag 13 maart, 08.26 uur
Het Coronavirus verspreidt zich snel. In verband met de maatregelen en adviezen van de overheid (“geen bijeenkomsten met meer dan 100 personen”), is het moderamen van de kerkenraad donderdagavond 12 maart bij elkaar geweest om te spreken over de ontstane situatie.

Allereerst: wij vinden het belangrijk dat de diensten voortgang hebben, vanwege de verkondiging van Gods Woord, de lofzang op God en de voorbede voor elkaar.

Omdat het niet verstandig is om in grote getalen bij elkaar te komen, hebben wij besloten om:

 1. iedereen die behoort tot de risicogroep, verminderde weerstand heeft en/of verkouden is (of andere ziekteverschijnselen heeft) dringend te adviseren thuis te blijven;
 2. alle gemeenteleden op te roepen om thuis mee te luisteren met de kerkdienst via internet.

Voor hen die deze oproep niet hebben doorgekregen, of die tóch heel graag naar de kerk komen:

 • er zullen maximaal 100 personen worden toegelaten;
 • verzoeken wij zoveel mogelijk verspreid plaats te nemen in de kerk.

Wat betreft het meeluisteren via internet nog het volgende: in de afgelopen periode trad er regelmatig storing op tijdens het live luisteren naar de kerkdienst. Na onderzoek lijkt dit zich vooral voor te doen als er gebruik wordt gemaakt van de browser Google Chrome. Wij adviseren u/jou gebruik te maken van een andere browser, zoals Internet Explorer, Edge, Safari, enz. Ook is het afspelen via telefoon en tablet vaak een oplossing.

Het kan zijn dat we op een later moment weer een besluit omtrent de kerkdiensten of andere kerkelijke activiteiten moeten nemen. Wilt u/jij daarvoor de website van de kerk in de gaten blijven houden? Fijn!

Ook kunnen we alvast melden dat de gemeenteavond rondom de liturgie volgende week niet door gaat en zal worden verschoven naar een nader te bepalen datum.

Via deze weg willen wij u/jou ook vragen om, juist nu, ook oog te (blijven) houden voor de kwetsbare gemeenteleden, bijvoorbeeld door hen eens extra te bellen.

Wij willen u/jou vragen om bovenstaande informatie ook te delen met andere gemeenteleden.

U/Jij begrijpt dat bovenstaande een lastige beslissing is geweest. Enerzijds beseffen we dat alles deel uitmaakt van Gods voorzienigheid, anderzijds schakelt dat ons verstand niet uit. Daarom vertrouwen we op de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft!

Mocht u n.a.v. dit bericht nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba.

Voor de kinderen: Pinksteren

Hallo allemaal!

Hoe gaat het met jullie? Wat jammer dat we elkaar niet zien in de kerk. Gelukkig komen er vanaf juni meer mogelijkheden om te gaan en we hopen elkaar weer te zien.
Aankomend weekend mogen we met elkaar het Pinksterfeest vieren. De Heilige Geest is uitgestort en wil ín ons wonen. Hij schenkt het geloof en verbindt ons aan de Heere en aan elkaar! In de bijlagen vinden jullie verschillende mogelijkheden om te knutselen, te kleuren en te puzzelen. Ook is er weer een ‘gezinsmoment’ aan toegevoegd: het geeft je de mogelijkheid om met elkaar in het gezin over de geschiedenis van Pinksteren te praten en te knutselen.

Ik wil jullie ook graag wijzen op de website www.freebibleimages.org. Je vindt hier slide-shows van bijna elke Bijbelse geschiedenis (ook Pinksterfeest) die gratis en snel te downloaden zijn. Op deze manier kun je de Bijbelverhalen die je thuis vertelt ondersteunen met plaatjes op de laptop. Een aanrader! Op de zondagschool hebben we er bij de oudere kinderen al meerdere keren gebruik van gemaakt.

We wensen jullie goede Pinksterdagen met elkaar en tot ziens! 
Hartelijke groet, 
Het team van de zondagsschool

Downloads
Kleurplaten Pinksteren
Werkje – Tongen van vuur
Gezinsmoment Pinksteren
Vlaggetjes
Woordzoeker

Kom, doe mee… voor Mozambique!

Op D.V. zondag 1 maart willen we als gemeente gaan starten met het HGJB project. Het thema dit jaar is ‘Kom doe mee’ denkend aan onze medechristenen in Mozambique. 

Is het ook niet een taak van Gods gemeente om ook voor onze naaste te zorgen? Mensen die het minder hebben dan wij.

Daarom willen we proberen met al onze clubs een mooi bedrag bij elkaar te verzamelen. Helpt u de kinderen en jongeren daarbij mee? Een van de dingen die de mensen van de HGJB opviel toen ze in Mozambique waren, was hoe blij christenen daar waren met een paar kopietjes uit de Bijbel. Vaak hadden ze zelf geen Bijbel. Daarom is, naast sociale hulp, het ook de bedoeling om met ons geld te zorgen voor goedkope Bijbels voor Mozambikaanse christenen.Welke acties de clubs zullen doen, vindt u in de folder die op 1 maart zal worden uitgedeeld. Ook krijgt u een actiekrant. Daarin vindt u meer informatie over het land Mozambique.   

Het is een diaconaal project. We hopen dat ook andere verenigingen nadenken over de vraag op welke manier zij hun bijdrage voor hulp aan christenen in Mozambique kunnen leveren.

Bij de sluiting van het winterwerk hopen we bekend te kunnen maken wat de actie heeft opgebracht.

Alvast hartelijk dank, namens alle jeugd!

Hey, jij!

Vind jij het ook fijn & belangrijk om met leeftijdsgenoten te sparren over het geloof en ook veel gezelligheid te hebben?
Dit doen wij door eenmaal in de twee weken op zondagavond met elkaar (dus leeftijdsgenoten van 20+) gezellig te eten en vervolgens een Bijbelstudie te houden in de basement en met elkaar over verschillende thema’s te praten. Lijkt dit jou ook wat?
De geplande avonden zijn op de volgende data: 26 januari, 9 & 23 februari, 8 & 22 maart, 5 & 19 april, 3 & 17 mei. Ook hebben we op 15 maart een activiteit gepland staan.
De avonden beginnen zo rond een uur of 6, na de middagdienst.
Bij deze van harte welkom! Mocht je nog vragen hebben, voel je vrij om een mailtje te sturen naar: celinevdberg@gmail.com.

De nieuwe jas van KerkNieuws

De laatste maanden is er achter de schermen overleg geweest hoe KerkNieuws eruit zou kunnen zien. Een nieuwe vormgever kijkt immers met een frisse blik naar het blad.

Deze nieuwe vormgever wil KerkNieuws graag visueel aantrekkelijk maken zodat het
uitnodigt om te lezen. Meer (eigen) beeld en meer ‘lucht’, werken met kaderteksten om stukken duidelijker neer te zetten.

Het wordt echter niet een totale make-over maar meer een geleidelijk proces waarbij we in dit nummer wel een aantal belangrijke veranderingen introduceren. Wat direct opvalt is het grote beeld op de voorpagina en de andere leesletter.

Om de grote hoeveelheden tekst goed te kunnen plaatsen is gekozen voor een smallere letter, en voor de leesbaarheid een grotere regelafstand. Voor de koppen maken we gebruik van de huisstijlletter van de PKN. Ook de PKN-kleuren worden intensief gebruikt aangevuld met een eigen Capels kleur-palet.

Pictogrammen
Bij de overzichten van de diensten staat nu alle informatie naast elkaar. Om aan te geven welke bijzonderheden er in een dienst zijn wordt gebruikgemaakt van pictogrammen. Op termijn moet alle informatie die alleen voor de des-
betreffenden van belang is uit de overzichten verdwijnen waardoor het dienstenoverzicht een stuk eenvoudiger wordt.

Interesse in een abonnement?
Er zijn meerdere abonnementsmogelijkheden: bezorging, per post of per mail.
Klik hier voor de gegevens voor het aanvragen.

Een voorproefje van de verandering van Kerknieuws:

De covers van het laatste nummer van 2019 en het eerste nummer van 2020. Het verschil is duidelijk zichtbaar!