KerkNieuws 2019 – nr 16

Catechisaties
We zijn inmiddels begonnen. Fijn dat er weer jongeren komen. Sommigen misten we nog. Ik zou zeggen: kom erbij en doe mee (denk aan het thema van de opening van het winterwerk).
In de herfstvakantie wordt er op maandag 21 en dinsdag 22 oktober geen catechisatie gegeven. We verwachten de jongeren weer een week later op respectievelijk 28 en 29 oktober.

Belijdeniscatechisatie
Ik breng nog een keer de belijdeniscatechisatie onder de aandacht. We zijn deze keer met een kleine groep. Als er nog gemeenteleden zijn die zich willen aansluiten, dan kan dat. Wellicht is er iemand die aarzelt. Laat dit berichtje dan het laatste duwtje zijn om toch nog te komen. Welkom op dinsdag 15 oktober om 20.35 uur in de bovenzaal.

Donderdagmorgenkring
Onze volgende kringmorgen is op D.V. 31 oktober. We zijn toe aan de laatste Bijbelstudie uit het boekje dat ik gebruik. Aan de orde komt 1 Samuël 28: 5-20 (‘Nog één keer Samuël’). Weet u welkom! De tijden zijn: vanaf 10.00 uur inloop met koffie of thee. Daarna beginnen we om 10.15 uur terwijl we rond 11.30 uur afsluiten.

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zijn wij niet weg. Ik doe in die week wel kalm aan. Mochten we niet te bereiken zijn, dan kunt u contact opnemen met br. A. Molenaar die de scriba in die week vervangt. Zijn telefoonnummer is: 06 10256996.

Bij de zondagen
Op zondag 13 oktober gaan we verder met de leerdiensten. De behandeling van de Tien Geboden is onlangs afgerond. We zijn nu toe aan de verschillende onderdelen van het Onze Vader. Ter inleiding zegt de Catechismus in zondag 45 belangrijke dingen over bidden in het algemeen. We hopen er die zondagmiddag veel van te leren. Rond het gebed leven vaak veel vragen. Prachtig hoe onze belijdenis pastorale aanwijzingen geeft. Voor het inmiddels bekende A4’tje wordt gezorgd.
Zondag 20 oktober ben ik in verband met de herfstvakantie niet in de Nieuwe Westerkerk. Wel mag ik die zondagmorgen in Rijckehove voorgaan. Daar zie ik naar uit.
Op de 27ste oktober hoop ik weer te preken uit het boek 2 Samuël. De precieze tekstkeus moet nog worden gemaakt.
Gezegende diensten, ook met de gastvoorgangers, toegewenst.

Verkoopdagen
Er is weer veel werk verzet om de verkoopdagen tot een succes te maken. Dank aan allen die zich hiervoor inzetten (vaak al maandenlang van te voren!). Hopelijk worden het mooie dagen die niet alleen voor een goede opbrengst zorgen maar die ook bijdragen aan gemeenschapsvorming binnen de gemeente.

Tenslotte
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Waarneming scribaat
Van 19 t/m 26 oktober zal br. A. Molenaar het scribaat waarnemen. U kunt hem bereiken via 06 10256996.

Welkom!
In de afgelopen periode hebben we weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen:
– dhr. W. v.d. Berg en mw. H.M. v.d. Berg-van Vliet, Waaierdans 14, 2907 AN
– dhr. R. Verkade en mw. G.C. Verkade-Ligthart, Van Speykstraat 30, 2901 BD met hun 2 kinderen Ramon en Daniëlle
– dhr. W.P. Post en mw. N.M. Post-van Dijk, H.M. van Randwijkpad 12, 3191 BD Rotterdam-Hoogvliet met hun 3 kinderen Nathánaël, Rebekka en Benjamin
– mw. M.M. Beijer, Slotlaan 61, 2902 AK
– dhr. M. Rink, Slotlaan 61, 2902 AK
Allen heel hartelijk welkom! Hopelijk heeft u snel uw plekje gevonden. We wensen u een gezegende tijd!
Erik de Heer

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Verantwoording collecten september
Voor de kerk € 1.860,96
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 343,50
Jeugd- en jongerenwerk € 364,65
Onderhoud kerkgebouw € 379,90
Onderhoud orgel € 334,45
Orgelconcerten € 375,00

Ontvangsten bank september
Giften godsdienstonderwijs € 403,33

Kerkbalans
Begroot €107.000,00
Toegezegd €112.628,60 is 105,26% t.o.v. begroting

Ontvangen betalingen Kerkbalans
Per bank augustus € 85.827,62
Ontvangen september € 4.647,66
Totaal t/m september € 90.475,28 is 80,33 % t.o.v. toegezegd in 2019

Verbouwing – deel 2 fase 2 dakopbouw
De werkelijke kosten bedragen volgens de nacalculatie €107.366,80

Financiering deel 2 fase 2:
Saldo eind augustus € 29.646,70
Mutaties in september:
Giften via de bank € 350,00
Uitgangscollecte € 516,25
Oud papier € 198,40
Overige € 30,00
Totaal beschikbaar voor deel 2 € 30.741,35
Saldo nog af te lossen € 76.625,45

Giften september
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 30,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman € 50,00
via ouderling Kaptein € 40,00
via diaken Vlastuin € 30,00
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor godsdienst op openbare scholen
via ds. Schuurman € 40,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit € 20,00

Opbrengst Verjaringsfonds
juli – augustus – september
Mw. Goudriaan-Bongers € 185,44
Mw. Kaptein-Broere € 64,80
Mw. Rink-Kreuk € 45,20
Mw. Moree-v.d. Blom € 33,03
Mw. Kreuk-Both € 32,69
via de collectezak € 75,00
Totaal € 436,16

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van april t/m september bedraagt € 465,00 (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar de Stichting Tsjerkind.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Ouderenmiddag
Dankbaar kijken we terug op de ouderenmiddag van 10 september. Met de ouderen van onze gemeente zijn we gaan varen op de Linge. Bij deze bedanken wij de bezoekdames en ons kostersechtpaar voor jullie inzet op deze middag.
Uw wijkdiaconie

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, we hopen dat jullie er op 30 oktober weer bij zijn! We gaan weer verder met de besprekingen over Numeri.
We starten om 20.00 uur, maar je bent welkom vanaf 19.45 uur.
De keer erna is op 20 november.
Nellie, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 30 oktober hopen we onze volgende verenigingsavond te hebben. We behandelen uit de Hervormde Vrouw Bijbelstudie 2. Dit gaat over 1 Timotheüs 2: 1-15. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. We heten iedereen van harte welkom.
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 30 oktober is de eerste reguliere avond, waarop alle mannen van de gemeente welkom zijn. Waarbij het niet uitmaakt of u nu al wat ouder bent of als jij tot de jonge mannen behoort. Ook als u/jij nog niet eerder de mannenvereniging hebt bezocht en een keer vrijblijvend wilt komen luisteren bent u/jij van harte welkom. Een mannenvereniging is eigenlijk niets anders dan een bijbelkring van mannen onder elkaar. Waarbij het goed en leerzaam is om als mannen in elkaars hart te kijken en van elkaar te leren.
Deze eerste avond hoopt broeder H. Goudriaan de inleiding te verzorgen met als thema: De geschiedenis van het antisemitisme. Ook voor de christelijke kerk een pijnlijk gebeuren. We zullen horen dat het antisemitisme niet van de laatste decennia is, maar al van oude tijden af in allerlei vormen bestaat. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Ankerplaats
Hoi Ankerplaatsers, wat was het een geweldige eerste avond! Na het indrukwekkende verhaal van Daniël hebben we samen erg veel lol gehad. Super gezellig!
De volgende avonden zijn op vrijdag 11 en 25 oktober. Hopelijk zijn jullie er allemaal weer, en neem gerust iemand mee. Plek genoeg in de Basement! We beginnen om half acht en het duurt tot ongeveer half tien. Tot vrijdag!
Groet van David Jan, Daniël, Maaike en Gertjan

Zondagsschool
Hoi jongens en meisjes, de school is al weer even begonnen, maar we gaan natuurlijk ook weer starten met de Zondagsschool.
Ongeveer één keer per maand komen we tijdens de middagdienst met de kinderen van groep 1 t/m 4 in de bovenzaal en de kinderen van groep 5 t/m 8 in de Basement bij elkaar: we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, we zingen, we knutselen of doen een spel. We hebben een fijn jaar gehad met elkaar en we hopen dat je er dit jaar ook (weer) bij bent. Je bent van harte welkom.
Tot de kerst gaan de Bijbelverhalen over Samuël.
Zet maar vast in je agenda: 27 oktober, 24 november en 15 december. Groeten,
leiding van de Zondagsschool

Verkoopdagen 2019
Beste gemeenteleden het is bijna zover, bij het organiseren van de verkoopdagen worden de laatste puntjes op de i gezet.
De verkoopdagen zijn op D.V. 25 & 26 oktober, vrijdag van 19.00 – 21.30 uur en zaterdag van 09.30 -15.00 uur.
Op dinsdag 22 oktober kunt u van 19.00 – 20.00 uur weer goede, bruikbare en verkoopbare spullen inleveren bij de kerk.

Het goede doel dat we dit jaar ondersteunen met een gedeelte van de opbrengst is inloophuis de IJssel. Inloophuis de IJssel is de ontmoetingsplaats wanneer kanker in je leven komt. Bij jezelf of een naaste. Bij het inloophuis kun je in een ongedwongen sfeer terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact, informatie en activiteiten. Maar gewoon een kop koffie drinken kan ook. Het inloophuis biedt ondersteuning voor (ex)patiënten, mantelzorgers, naasten en nabestaanden. Iedereen die te maken heeft met kanker is hier van harte welkom.
Wij zijn nog op zoek naar gemeenteleden die een klein stukje van hun vrije tijd willen inzetten voor onze wijkgemeente en het inloophuis door te helpen met het klaarzetten, verkopen en opruimen.
Ook zouden wij het fijn vinden als u tijdens de verkoopdagen uw dagelijkse boodschappen bij ons zou willen doen, wij verkopen namelijk: groenten en fruit, bloemen & planten, kaas, oliebollen, enz.
Maar ook kaarten, luiertaarten, leuke cadeautjes en nog veel meer.
Nieuw dit jaar is een dienstenveiling, waar aangeboden diensten van gemeenteleden verkocht worden.
En natuurlijk onze ‘rommelmarkt’ met boeken, speelgoed, brocante en huishoudelijke spullen e.d. die u niet wil en mag missen!
We rekenen op uw inzet en komst!
De verkoopcommissie

Gezocht een kookvrijwilliger
Houd u/jij van lekker koken en gezellig eten met elkaar? Kom dan een keer naar ‘Maaltijd voor de Buurt’.
1 keer per maand, wordt er in de kerk gekookt en daarna gezamenlijk gegeten met ongeveer 30 buurtbewoners.
We zijn op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om hieraan mee te werken. Het gaat om 1 dinsdag per maand van 16.00 tot ongeveer 20.00 uur.
Spreekt u/jou dit aan en vind u/jij dit leuk, kom dan een keertje meedoen om de sfeer te proeven.
Meer informatie bij Liesbeth van Dijk tel. 06 37113350

Inzameling Oost Europa Zending
Beste gemeenteleden, binnenkort is er weer een inzameling voor Oost Europa Zending. Daarom vraag ik u vriendelijk om uw (kinder)kleding in dichte zakken aan te leveren op zaterdag 2 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Nieuwe Westerkerk. Dekens, dekbedden en -overtrekken maar ook speelgoed, zijn van harte welkom! Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw bijdrage zelf te komen brengen die dag, mag u mij bellen (06-5368 4653) dan kom ik het bij u ophalen.
Wol: Ook nogmaals een oproep om nog een keer in de kast te kijken voor wol. Zodat mw. Donker deze winter weer prachtige sjaals kan breien voor de mensen daar. U mag de wol ook tussendoor afgeven bij koster De Jong.
Alvast hartelijk dank en tot ziens.
Pieter Kreuk

Zendingsbussen 4e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor het project ‘Huis voor de ziel’ een samenwerkingsproject van de missionaire organisatie IZB, Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Kerk in Nederland.
Ruim zeven jaar was Paul Visser gemeentepredikant van de Amsterdamse Noorderkerk. Sinds september 2017 is hij als missionair pionier aan de gemeente verbonden, voor de missionaire pioniersplek ‘Huis voor de ziel’.
De eeuwenoude Noorderkerk aan de Amsterdamse Prinsengracht is een gastvrij ‘huis voor de ziel’, voor de yup en de Jordanees, zegt Paul. ‘Hier kunnen ze terecht met al hun vragen en verlangens. In het ‘Huis voor de ziel’ vinden mensen geborgenheid. ‘Hier kunnen ze hun hart luchten. Ik laat hen graag nader kennismaken met God, Die de Gastheer is.
Steun het project ‘Huis voor de ziel’.
Uw gift is hartelijk welkom in de zendingsbussen en op NL26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB Amersfoort, o.v.v. ‘Huis voor de ziel’. Alvast heel hartelijk dank!

Dagboek ‘Een handvol koren’ 2020 is beschikbaar!
Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie.
Wilt u dit dagboek in uw bezit krijgen, gebruik hiervoor dan de intekenlijst in de hal van de kerk.

GZB-najaarscollecte: Een nieuw begin in Colombia
July’s familie heeft een dubieuze rol gespeeld tijdens de burgeroorlog in Colombia. Daar lijdt het gezin nog steeds onder. Gelukkig is er bij God een nieuw begin mogelijk. Dit goede nieuws wil July graag met anderen delen. Het is haar droom om God te dienen en zich actief in te zetten voor de kerk.
Dankzij een beurs van de GZB studeert ze nu theologie en kan ze haar droom verwezenlijken.
Helpt u mee? Zodat July andere toekomstige leiders van de kerk in Colombia goed voorbereid zijn voor hun taak binnen de kerk?
Voor € 20,- per maand helpt u een student met boeken en onderwijsmaterialen.
Geef tijdens de najaarscollecte voor het werk van de GZB of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘najaarscollecte’.
De zendingscommissie

Reis voor gemeenteleden naar Kirgizië | 8 t/m 19 mei 2020
In mei van dit jaar informeerden we u over een gemeentereis naar Centraal-Azië voor gemeenten die bij het werk in deze regio betrokken zijn. Graag brengen we deze reis nogmaals onder uw aandacht. Het is een unieke mogelijkheid om iets te ervaren van het werk dat God doet in Centraal-Azië.
Aanvullende informatie heeft uw zendingscommissie of vindt u op www.gzbexperience.nl.
De zendingscommissie

KerkNieuws 2019 – nr 15

Catechisaties
Hopelijk hebben de jongeren zich aangemeld. We beginnen in de week na zondag 29 september. Ik zet de uren even op een rij:
Maandag 30 september:
19.00 uur – 12- en 13-jarigen
19.00 uur – 14- en 15-jarigen
Dinsdag 1 oktober:
18.45 uur – 16- en 17-jarigen
19.45 uur – 18-plussers
20.45 uur – belijdeniscatechisatie
Laten we proberen om er meteen de eerste keer te zijn. We zien uit naar fijne uren!

Donderdagmorgenkring
De eerste keer is op D.V. 3 oktober. We hopen op een goede ontmoeting. We hebben in het voorjaar afgesproken dat we het boekje over 1 Samuël dat ik als leidraad gebruik eerst afmaken. We staan stil bij 1 Samuël 1: 1-13 (David, de nieuwe koning). Ieder van harte welkom, voor het eerst of opnieuw. Vanaf 10.00 uur is er koffie of thee. We beginnen om 10.15 uur en ronden om 11.30 uur af.
Ik noem nog een keer de andere data: 31-10; 28-11. In 2020: 16-1; 6-2; 5-3.

Jongerenkring
Net voordat het volgende KerkNieuws verschijnt hopen we op donderdag 10 oktober bij elkaar te komen. Twee hoofdstukken uit het boekje ‘Opgeheven handen’ van Ds. H.J. van der Veen zijn nog niet besproken. Die komen eerst aan de orde. Deze keer hoofdstuk 7 met als thema Verheerlijking (Johannes 17). Ook wie nog niet eerder kwam is welkom. Degenen die afgelopen voorjaar belijdenis deden heb ik onlangs via de mail al persoonlijk uitgenodigd (met als bijlage de gescande Bijbelstudie). Ik zou zeggen: ‘Kom, doe mee!’ (het thema van de openingsdienst winterwerk).
De volgende data zijn: 14-11; 12-12. In 2020: 16-1; 13-2; 19-3.

Bij de zondagen
– Op zondag 22 september is het ’s morgens een doopdienst.
– Op zondag 29 september is het ’s middags een leerdienst. We zijn toe aan het tiende gebod. Tevens ronden we de behandeling van Gods geboden af. Zondag 44 van de Heidelberger Catechismus stelt in dit verband ook belangrijke vragen aan de orde die het geheel van de wet betreffen.
– De eerste zondag in oktober (dit jaar de 6e) is de Israëlzondag. We zullen hier in de dienst aandacht aangeven. Het komt mooi uit dat er op woensdag de 9e een avond is georganiseerd door onze Kerk en Israël commissie.
Mogen we elkaar vragen om veel gebed voor de verkondiging van het Woord? Opdat de Heilige Geest krachtig onder ons werkt. En we doen ook een appèl op elkaar om trouw te zijn in de erediensten. Je komt niet alleen voor jezelf maar primair voor God.

Stage
In het vorige nummer schreef ik al over proponent Van der Knijff die in onze gemeente stage komt lopen. Hieronder schrijft hij iets over zichzelf. Op zondag 22 september wordt hij aan u en jullie voorgesteld. We zullen hem in de dienst ook de geheimhoudings-vraag stellen. Hij zal na afloop bij de doopouders komen staan, zodat we ook hem de hand kunnen drukken. We hopen op een vruchtbare en gezegende stage. Hier een stukje van zijn hand:

Beste gemeenteleden,
Het komende jaar hoop ik als predikant-in-opleiding in uw midden stage te lopen. Ik stel me daarom graag even aan u voor. Als geboren en getogen Bodegraver, woon ik sinds mijn huwelijk met Ariëtte in Stolwijk, die daar geboren en getogen is. In de achterliggende jaren is ons gezin uitgebreid met twee zoons, Jeftha (2) en Ezra (bijna 1). Naast het gezin ben ik dus bezig met de opleiding tot gemeentepredikant. Deze volg ik inmiddels al weer ruim drie jaar in deeltijd. Daarnaast ben ik al enkele jaren voor ca. 0,8 fte werkzaam, eerst bij het Driestar College en inmiddels al weer bijna twee jaar bij Driestar educatief. Een veelzijdige baan, die elke keer nieuwe uitdagingen op mijn pad brengt. Ook doe ik zo de nodige werkervaring op buiten de kerk, ervaring die later in de pastorie wel eens van grote waarde kan blijken te zijn. Dat is, naast financiële verantwoordelijkheid voor het gezin, een belangrijke reden geweest om naast de studie te werken. We hebben hier tot op heden geen spijt van, maar kijken wel uit naar het moment dat de studie tot een afronding komt én we ons beschikbaar mogen stellen voor de gemeenten.
Er valt vanzelfsprekend nog veel meer over mij en ons te vertellen, maar dat bewaar ik graag voor een meer persoonlijke kennismaking met u en jou. Ik hoop dat we elkaar in de komende periode meer dan eens zullen ontmoeten, zowel in en rond de zondagse erediensten als in de veelheid aan andere activiteiten die plaatsvinden binnen het gemeenteleven. Op deze plaats wil ik nog wel graag mijn dank uiten richting de kerkenraad, zowel voor de getoonde bereidwilligheid als de warmte waarmee ik ontvangen ben op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering. Ook ben ik dominee Schuurman dankbaar dat hij mij wil begeleiden bij het staan en gaan in uw midden ter voorbereiding op het staan in het ambt. In ons kennismakingsgesprek hebben we naar elkaar toe uitgesproken dat we hopen dat de Heere onze samenwerking én mijn periode bij u zal zegenen, juist ook vanuit het besef dat we in alles van Hem afhankelijk zijn.
Met vriendelijke groet, mede namens Ariëtte,
Prop. H.B. van der Knijff

Tenslotte
Nu het winterwerk begint wensen we allen die een taak hebben de bezieling van de Heilige Geest toe, opdat de gemeente wordt gebouwd. Wat was het goed om vlak voor de start van het winterwerk de diensten rond de viering van het Heilige Avondmaal te hebben. We kunnen niet anders zeggen dan dat de Heere ons zeer genadig is …
Een hartelijke groet vanuit De Fallastraat.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 2 september vergaderden we weer voor het eerst na de zomervakantie. Tijdens de voortgaande bezinning op de liturgie was vandaag de prediking aan de beurt. Na inleidende woorden spraken we hierover in groepjes door.
Tijdens de vergadering maakten we kennis met proponent H.B. van der Knijff, die in de komende periode zijn stage in onze gemeente zal uitvoeren.
De eerste vergadering na de zomervakantie geven de aftredende broeders aan of zij zich nog herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn. Hieronder leest u daarover meer.
De commissie Geloofsopvoeding heeft mooie plannen opgesteld voor het (onderling) toerusten van ouders in de geloofsopvoeding. Kerkenraad waardeert dit zeer en is enthousiast over de ideeën en de opzet van de avonden.
Rondom de verbouwing was er positief nieuws te melden: financieel is alles binnen de verwachte begroting gebleven. Dit resulteert in een kleinere lening dan vooraf verwacht. Het was goed om weer bijeen te zijn.

Welkom in Gods huis!
Het schooljaar is al weer begonnen. Ook in de kerk is het winterwerk gestart. Iedereen is welkom! Dat blijkt uit het thema van Opening Winterwerk (Kom doe mee!), maar dat geldt altijd! Een lied verwoordt dat zo:
God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv
Of je strafblad maar mee
Want God heeft Zijn deur openstaan

Wat een genadewonder dat Hij ons steeds weer verwelkomt in Zijn huis. Ook het komende seizoen. Maak vrijmoedig gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om God te eren, samen te bidden en Zijn genade te ervaren tijdens de diensten en tijdens alle andere activiteiten. Van harte welkom! Voel u/je welkom in Gods huis!

Vacature ouderen-ouderling
In de laatstgehouden vergadering van de kerkenraad hebben de ouderlingen Groenendijk en De Heer en ouderling-kerkrentmeester Den Ouden aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Br. Den Ouden i.v.m. zijn leeftijd voor een periode van twee jaar. Ouderen-ouderling br. Kaptein heeft gemeend zich niet meer beschikbaar te moeten stellen, zodat er een vacature voor ouderen-ouderling ontstaat. Voor alle broeders was het een beslissing die biddend is genomen. Je (opnieuw) beschikbaar stellen is niet vanzelfsprekend. Kerkenraad is de Heere dankbaar voor deze beslissingen.
E.e.a. betekent dat u namen kunt indienen van kandidaten. Als er geen tegenkandidaten worden ingediend zijn de brs. Groenendijk, De Heer en Den Ouden daarmee herkozen.
Voor de aanstaande vacature van ouderenouderling roepen wij u op om namen in te dienen. U kunt dit tot D.V. 5 oktober schriftelijk (en ondertekend) doen via mail, post en via de brievenbus van de scriba in de hal van de kerk. Wilt u meedenken en meebidden? Dank!
Erik de Heer

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 25 september is het weer de eerste avond van het seizoen. Alle dames tot 45 jaar zijn van harte welkom! We beginnen de avond om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan thee en koffie klaar.
Op 9 oktober is de tweede avond, dan zullen we beginnen met de inleidingen over Numeri. Groetjes van,
Nellie, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 9 oktober bent u van harte welkom op de avond die ingevuld wordt door ds. René van Loon. Hij zal een boeiende lezing, met een PowerPoint presentatie, geven over Bijbelse plaatsen die wij allemaal herkennen vanuit het oude en nieuwe Testament. Om 19.15 uur is de deur open voor koffie, 19.45 uur starten we in de bijzaal van de kerk. We sluiten af rond 21.45 uur. De volgende avond voor de vrouwenvereniging is D.V. 30 oktober. Hartelijke groet namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 9 oktober willen we het nieuwe seizoen starten door het bezoeken van de Israël-avond, welke georganiseerd wordt door de commissie Kerk en Israël. Bij deze willen wij u allen dan ook uitnodigen om deze avond bij te wonen, waarbij ds. R. van Loon middels dia’s en vertelling ‘De verrassende boodschap van plaatsen in Israël’ hoopt door te geven. De avond begint om 19.45 uur, waarbij de deur vanaf 19.15 uur geopend zal zijn.
De eerstvolgende reguliere vergadering staat gepland voor D.V. woensdag 30 oktober, waar u/jij in de volgende KerkNieuws meer over kunt lezen. Waarbij alle mannen jong en oud van harte welkom zijn om vrijblijvend onze vereniging een avond te bezoeken, dus noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda.
Peter Boelhouwers

Club ‘De Regenboog’
Ha jongens en meiden uit groep 7 en 8! We hebben alweer de eerste avond van het seizoen, van club “de Regenboog” erop zitten. Ben je nog niet/nog nooit geweest en zit je in groep 7 of 8 dan ben je van harte welkom! De eerstvolgende avond is 2 oktober. We beginnen de avond om 19.00 uur rondom de Bijbel. Doen daarna te gekke spelletjes of knutselen wat in elkaar passend bij het thema. We sluiten de avond af rond 20.30 uur. Groetjes,
Marga, Anneke, Miranda en Laurens (contactpersoon:06-40816448)

Uitnodiging woensdag 9 oktober
Ds. René van Loon komt spreken over ‘De verrassende boodschap van plaatsen in Israël’.
Dit aan de hand van zijn boekje ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’.
Er zijn boeken en producten uit Israël te koop. Deur open 19.15 uur. Aanvang 19.45 uur.
Namens de commissie Kerk en Israël van harte welkom!

Uitnodiging woensdag 9 oktober
Ds. René van Loon komt spreken over ‘De verrassende boodschap van plaatsen in Israël’.
Dit aan de hand van zijn boekje ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’.
Er zijn boeken en producten uit Israël te koop. Deur open 19.15 uur. Aanvang 19.45 uur.
Namens de commissie Kerk en Israël van harte welkom!

Uitnodiging voor alle ouders
In het afgelopen jaar is binnen de gemeente het verlangen ontstaan om met elkaar in gesprek te gaan over de christelijke opvoeding van onze kinderen. Wat houdt dat in? Hoe doe je dat? Omdat we ervan overtuigd zijn dat we binnen de gemeente elkaar hebben gekregen om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen willen we starten met een aantal avonden over geloofsopvoeding.
Op 17 oktober is er een avond die bestemd is voor (getrouwde en alleenstaande) moeders die alleen staan in de geloofsopvoeding. Op deze avond is er ruimte om, in een vertrouwelijke sfeer, ervaringen met elkaar te delen om zo (h)erkenning te vinden bij elkaar.
Op 21 november is er een avond in de zaal van de kerk, voor alle vaders en moeders met kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 18+. Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over de mooie kanten in de opvoeding, maar ook de moeilijke kanten en juist ook dat waar je tegenaan loopt. De gespreksgroepen zullen naar leeftijdscategorie worden ingedeeld.
Van harte welkom! Beide avonden starten om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig, maar schrijf de data vast in je agenda!
Hartelijke groet van het team ‘geloofsopvoeding’,
Annemarie, Arine, Caroline, Corine, Irene en Lies

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten augustus
Voor de kerk € 1.464,17
Pastoraat en eredienst € 292,70
Jeugd- en jongerenwerk € 309,01
Orgelpijpen € 394,56
Ontvangsten bank augustus
Giften godsdienstonderwijs € 25,00
Kerkbalans
Begroot € 107.000,00
Toegezegd € 112.628,60 is 105,26 % t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans
Per bank juli € 81.414,96
Ontvangen augustus € 4.412,66
Totaal t/m augustus € 85.827,62 is 76,20 % t.o.v. toegezegd in 2019

Begroting voor deel 2 Fase 2 (zonder zelfwerkzaamheid) € 125.000,00
Werkelijke kosten bedragen volgens nacalculatie € 107.366,80
Financiering deel 2 Fase 2:
Saldo eind juli € 25.484,40
Mutaties augustus:
Giften via de bank € 150,00
Uitgangscollecte € 384,00
Belasting restitutie € 3.371,00
Overige € 73,30
Totaal beschikbaar voor deel 2 € 29.646,70
Saldo nog af te lossen deel 2 Fase 2 per 31 augustus € 77.720,10

Giften augustus
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 100,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling De Jonge € 25,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor de kerktelefoon
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor godsdienst op openbare scholen
via ds. Schuurman € 50,00

In aansluiting op het hierboven genoemde kan na het gereedkomen van de verbouwing en oplevering van deel 2 Fase 2 nu samenvattend de volgende financiële informatie worden gedaan:
Begroot was voor de dakopbouw € 125.000,00
De werkelijke kosten bedragen € 107.366,80
Voordelig verschil € 17,633,20

Het verschil is ontstaan uit minderwerk door o.a. het laten vervallen – in de hal naast de vernieuwde bijzaal – van de driehoeklantaarn en het gewijzigd aanbrengen van een lichtkoepel nabij de nieuwe crèche.

De stand per ultimo augustus is nu als volgt:
Werkelijke kosten €107.366,80
Reeds ontvangen € 29.646,70
Nog af te lossen € 77.720,10

Wij zijn blij en dankbaar U dit te kunnen melden.
Namens de bouwcommissie en kerkrentmeesters, G.C. den Ouden

N.B. Uiteraard zijn uw bijdragen en giften nog steeds van harte welkom!! Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Diaconale collecten en giften mei t/m augustus
Rampenfonds € 785,00
Diaconie € 1382,12
Budgetmaatjes Samen010 € 357,70
GZB € 432,85
Ouderenwerk € 485,17
Kerktelefoon € 493,38
De Herberg € 353,10
Pinksterzendingscollecte € 1005,27
Werelddiaconaat € 345,55
Christenen voor Israel (HA) € 606,70
Godsdienstonderwijs € 369,40
Studiefonds Geref. Bond € 269,32
Woord en Daad € 257,15
Mercy Ships € 445,70

We danken u hartelijk voor uw bijdrage!
Uw wijkdiaconie