Liturgie zondag 24 oktober

Van harte welkom om onderstaande diensten met ons mee te beleven!
Dit kan via www.kerkdienstgemist.nl, of via de Kerkdienstgemist-app. Deze kunt u downloaden via de ‘App store’ (Iphone) of ‘Play store’ (overige merken).
Ook kunt u op onze website www.nieuwewesterkerk.nl klikken op de knop ‘Luister live mee’.

Ochtenddienst (10.00 uur)
Voorganger:Ds. A. N. van der Wind, Kerkwijk
Schriftlezing:
Markus 7: 14 – 23, 31 – 37 en
Markus 8: 10 – 13
Tekst:Markus 7: 33-34
Thema:
De gebaren, het zuchten en het spreken van de Heiland.
Zingen:
Psalm 125: 1
Psalm 78: 1 en 3
Psalm 78: 4
Psalm 38: 9 en 14
Psalm 95: 5 en 6
Psalm 40: 5
Middagdienst ( 16.30 uur)
Voorganger:Ds. M.J. Tekelenburg, Monster
Schriftlezing:
Genesis 28: 10-22
Mattheus 28: 16-20
Tekst:Genesis 28: 10-22
Thema:
Zingen:
Psalm 126: 3
Psalm 90: 1 en 8
Psalm 139: 2 en 14
Psalm 91: 1 en 5
Psalm 121: 1, 2 en 3
Psalm 137: 2 en 3

In verband met de collecte vindt u hieronder de bankrekeningnummers:

Kerkrentmeesters: NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West
Diaconie: NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie der Hervormde Gemeente o.v.v. wijk West

Kerkbalans 2020: Geef voor uw kerk!

Van zondag 19 januari t/m zaterdag 1 februari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden.
In 2020 kent deze actie het landelijke thema: ‘Geef voor uw kerk’.

In de week van D.V. 20 januari zult u door onze gewaardeerde vrijwilligers benaderd worden voor de jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente West.
In de folder die u dan ontvangt vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor wij ons in 2020 gesteld zien. Wij vragen u Kerkbalans in uw gebed te gedenken en hopen dat u zult laten zien dat u ook financieel om onze kerk geeft.

Mocht u vooraf meer informatie over de actie Kerkbalans willen ontvangen, kunt u contact opnemen met br. G.C. den Ouden, tel. 06-51 27 41 63.

Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan.