Interkerkelijke koffie-ochtenden Dorpskerk

Nu de schoolvakantie voorbij is, is de organisatie van de koffie-ochtenden weer gestart. Omdat er soms enige verwarring was bij de benaming 'koffie-ochtenden' v.w.b. het inhoudelijke ervan bij mensen die er niet mee bekend waren, is gekozen voor een andere naam, nl. 'Thema-ochtenden'. Als bijlage ontvangt u de uitnodiging. Zowel dames als heren zijn van harte welkom!

Dit bericht is geplaatst op 21-09-2023
Interkerkelijke koffie-ochtenden Dorpskerk