Censura Morem

20 maart 2023
19:00 tot 19:30

Let op: nieuwe vorm. Lees verder...

20 maart 2023
19:00 tot 19:30

Let op: nieuwe vorm. Lees verder...

In de week voorafgaand aan de viering van het Avondmaal hebben gemeenteleden de gelegenheid om gebruik te maken van censura morum. Dan kunt u bij de kerkenraad iets melden over uzelf of over een (relatie tot een) ander lidmaat wat de deelname aan het Avondmaal in de weg staat. In de afgelopen jaren waren er altijd twee broeders beschikbaar in de consistorie op de maandagavond voorafgaand aan het avondmaal. Omdat er al jaren geen gemeenteleden gebruik hebben gemaakt van censura morum (en dat is reden tot dankbaarheid), heeft de kerkenraad besloten het nu anders in te kleden.

Wilt u gebruik maken van censura morum? Dat kan nog steeds. U kunt voortaan telefonisch contact opnemen met de scriba (06-53114574). Hij bespreekt met u dan het gewenste vervolg. Kortom: de vorm verandert iets, maar u heeft nog steeds de gelegenheid gebruik te maken van censura morum.