Kerkdienst ds. M.K. de Wilde

26 november 2023
16:30 tot 18:00

Liturgie

26 november 2023
16:30 tot 18:00

Liturgie

Zingen
Ps. 15: 1
Ps. 8: 1 en 4
Weerklank 453
Ps. 146: 4 en 8 
Ps. 100: 1 en 2
Ps. 23: 1

Schriftlezing
Genesis 1
Heidelbergse Catechismus zondag 9