Kerkdienst ds. J.C. Schuurman

1 oktober 2023
16:30 tot 18:00

Liturgie

1 oktober 2023
16:30 tot 18:00

Liturgie

Zingen
Avondzang: 1
Psalm 98 : 1 en 4
Psalm 96 : 6 en 9
Psalm 95 : 1 en 4
Gebed des Heeren : 3 en 9
Weerklank 212 : 1, 4 en 6

Schriftlezing
Hebreeën 10 : 19 – 39 

Tekst
Hebreeën 10 : 25b

Thema
‘Gemeente zijn in het licht van de wederkomst’