Kerkdienst ds. G.J. Anker

26 maart 2023
16:30 tot 18:00

Liturgie

26 maart 2023
16:30 tot 18:00

Liturgie

Zingen
Psalm 107: 11
Psalm 62: 1
Psalm 119: 17
Psalm 111: 3
Psalm 32: 4, 5 en 6
Wk 328: 2 en 3
Psalm 145: 1 en 3

Schriftlezing
Jesaja 53 vers 1-7
Joh. 19 vers 1 – 16 (tekstgedeelte)