Kerkdienst ds. P. Vermaat

19 maart 2023
10:00 tot 11:30

Liturgie

19 maart 2023
10:00 tot 11:30

Liturgie

Zingen
Psalm 89: 3
Psalm 146: 1
Psalm 146: 3
Psalm 33: 7, 10
Psalm 119: 88
Wk 338: 1, 2, 3, 4, 7.

Schriftlezing
Markus 14: 43 - 52

Thema
Van vluchteling tot zendeling