Zondagsschool

Om de drie weken is er op zondagmiddag tijdens de kerkdienst zondagsschool.

De kinderen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en knutselen met elkaar.

110

De komende data zijn: