Ouderenvervoer

Bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u bellen met de coördinator ouderenvervoer, Ed Vuik. Hij zal dan vervoer regelen.

Zijn telefoonnummer is: 06-43825110