Actie Kerkbalans 2018

Ook dit jaar wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Thema dit jaar is: Geef voor je / uw kerk.

In de week van 21 t/m 27 januari zult u bezoek krijgen van één van de vrijwilligers die u een envelop komt brengen met daarin informatie over de vrijwillige bijdrage 2018. Op de strook die u bij deze brief ontvangt, kunt u uw bijdrage aangeven en daarna in de eveneens bijgevoegde antwoordenvelop doen. Deze brief wordt in de week van 28 januari –  3 februari weer bij u opgehaald.

Uw bijdrage is geheel bestemd voor het kerkenwerk in onze eigen wijkgemeente. Voor belangstellenden liggen er blanco enveloppen op de tafel in de hal van de kerk.

Wij bevelen deze actie bijzonder bij u aan, opdat prediking en pastoraat in onze gemeente ook in 2018 doorgang zullen mogen vinden.