Stand verbouwingsfonds

Streefbedrag voor Fase 2 in 2018 en 2019:  €     213.075,00

Ontvangen t/m  30 april 2018                              €     104.659,69

Saldo nog te financieren per 1  mei  2018      €       108.415,31