Kerktelefoon

Kerktelefoon \ mp3 \ cd

Indien iemand door ziekte of anderszins de kerkdiensten tijdelijk niet kan bijwonen, is er de mogelijkheid om de diensten later via cd of mp3speler te beluisteren.

Voor langdurig aan huis gebondenen is het mogelijk zich op de kerktelefoon te laten aansluiten.

Meer info via de diaconie: diaconie@nieuwewesterkerk.nl  L.J. Vlastuin

KTF