Bovenzaal

In de bovenzaal is op zondagochtend en zondagmiddag créche en zondagsschool.
Ook vinden hier veel clubavonden plaats.