Kerkenraad

Staand v.l.n.r.: M.J. van Beek, G.C. Simonse, J. Kaptein, M.G. Schinkel, J.L. Vermeulen, P. Kreuk, W. Groenendijk, C.J. Kaptein.
Zittend v.l.n.r.: A. Molenaar, F. Pals, L.J. Vlastuin, G.D. de Heer, ds. J.C. Schuurman, L.J.A. de Jonge, G.C. den Ouden en G. Hartmans.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ouderlingen :
– W. Groenendijk (Wijk 2 : Postcodegebied 2901 AA t/m 2901 BG, Capelle-West en Zeeheldenbuurt ; 2901 EA t/m 2901 RH ‘s Gravenland), tel. 06-51728324, wijk2 @ nieuwewesterkerk.nl
– M.J. van Beek (Wijk 3 : Postcodegebied 2902)tel. 010-2270704, wijk3 @ nieuwewesterkerk.nl
– L.J.A. de Jonge (Wijk 4 : Postcodegebied 2903 t/m 2905), tel. 010-4516100 wijk4 @ nieuwewesterkerk.nl
– F. Pals (Wijk 5 : Postcodegebied 2901 CA t/m 2901 CX en 2901 TA t/m 2901 TD Redes ; 2906 t/m 2908), tel. 010-4420125, wijk5 @ nieuwewesterkerk.nl
– vacant (Wijk 6 : Postcodegebied 2909 en overig), wijk6 @ nieuwewesterkerk.nl
– G. Hartmans  (Wijk 7 : Postcodegebied 2901 AA t/m 2902 LK en 2906 LA en hoger – ouderen van 76 jaar en ouder ), tel. 010-2022284 wijk7 @ nieuwewesterkerk.nl
C.J. Kaptein (Wijk 8: Postcodegebied 2903 AP t/m 2904 LD), 010-4584315, wijk8 @ nieuwewesterkerk.nl

Streven is om op elk pastoraal adres eenmaal per twee jaar huisbezoek af te leggen. Indien u een bezoek op prijs stelt, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Ouderling-scriba (scriba@nieuwewesterkerk.nl):
G.D. de Heer, Hoflaan 14, 2926 RC  Krimpen aan den IJssel, tel. 0180-785949

Jeugdouderlingen (jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl) :
– P. Kreuk, tel. 010-4512464
– J.L. Vermeulen, tel. 010 – 4470461

Diaconie (diaconie@nieuwewesterkerk.nl):
– J. Kaptein, tel. 010-2022970
– G.C. Simonse, tel. 010-4505249
– L.J. Vlastuin, tel. 010-4581922 (voorzitter)

Ouderlingen-kerkrentmeester (kerkrentmeesters@nieuwewesterkerk.nl):
– A. Molenaar, tel. 010-4519711 (voorzitter, secretaris)
– G.C. den Ouden, tel. 010-8220946
– M.G. Schinkel, tel. 010-4506484 (penningmeester)

Predikant:
Ds. J.C. Schuurman, tel. 010-3040396

Moderamen kerkenraad:
– ds. J.C. Schuurman (predikant)
– L.J.A. de Jonge (ouderling, voorzitter)
– G.D. de Heer (ouderling, scriba)
– A. Molenaar (ouderling-kerkrentmeester)
– L.J. Vlastuin (diaken)

Afvaardigingen
Naar Algemene Kerkenraad:  ds. J.C. Schuurman en A. Molenaar
Naar College van kerkrentmeesters : G.C. den Ouden en M.G. Schinkel
Naar college van diakenen: L.J. Vlastuin
Naar classis : G.C. den Ouden