Liturgie

Liturgie in de Hervormde wijkgemeente West te Capelle aan den IJssel
(Nieuwe Westerkerk)
psalmenbord

Algemene opmerkingen over de liturgie:

De Nieuwe Westerkerk is weliswaar één van de wijkgemeenten in Capelle, maar functioneert modalitair gezien als Gereformeerde Bondsgemeente. Vanuit die identiteit is de gemeente in 1952 ook ontstaan.

Er wordt uit de Herziene Statenvertaling gelezen (HSV) Er wordt ritmisch gezongen uit de berijming van 1773 (psalmen en enige gezangen). Andere gezangen worden tijdens de dienst niet gezongen. Bij doop- en avondmaals-diensten wordt gebruik gemaakt van de door de GB hertaalde formulieren.


Verloop van de eredienst:

Kerkenraad komt binnen

01. Mededelingen (o.a. collectedoelen) en welkom worden gedaan door een kerkenraadslid. Deze geeft ook de voorzang op. Na de voorzang is er gelegenheid tot stil gebed.
02. De dienst vangt aan met votum en groet
03. De gemeente zingt een psalm
04. Wetslezing (vm) of apostolicum (nm)
05. De gemeente zingt een psalm
06. Gebed
07. Schriftlezing
08. De gemeente zingt een psalm
09. Preek
10. De gemeente zingt een psalm
11. Dankgebed en voorbeden
12. Slotpsalm (De collecten worden gehouden tijdens het voorspel van de slotpsalm)
13.  Zegen