De Heere is onze Banier

Doelgroep:

Alle vrouwen in de gemeente vanaf 45 jaar.

Doelstelling:
Geestelijke verdieping en toerusting door middel van Bijbelstudie.

Activiteiten:
Naast het bovenstaande worden activiteiten ondernomen en thema-avonden georganiseerd,
gericht op onderlinge ontmoeting, in samenwerking met mannen- en zusterverenigingen. We
zoeken naar mogelijkheden tot het geven van financiële ondersteuning aan bepaalde projecten
door speciale activiteiten. We nemen deel aan ontmoetingsdagen, regioavonden (regionaal) en de bondsdag van de Hervormde Vrouwenbond op Gereformeerde Grondslag (landelijk).

Frequentie:
Woensdagavond, veelal om de veertien dagen, op enkele uitzonderingen na, van 19.45 tot 21.45 uur.

Locatie
In de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.

Grootte: circa 40 leden.

Bestuur: 1e voorzitter: Corrie Zwijnenburg-de Groot – telefoon 010-4514621
2e voorzitter: Ineke van Dijk-van der Velden – telefoon 010-4513733
secretaresse: Ada Molenaar – den Toom – tel. 010-4517861
penningmeester: Ada van Dieren – de Joode, tel. 06 30535653
algemeen adjunct: Nelly Visser – telefoon 010-4100974

Het e-mailadres van de secretaresse is: onzebanier@nieuwewesterkerk.nl