Verkoping

De verkoopcommissie is samengesteld uit enthousiaste vrijwilligers die de jaarlijks terugkerende verkoopdagen organiseren. Ieder commissielid heeft een specifieke taak, te denken valt aan algemene leiding van de verkoopdagen, coördineren van vrijwilligers, de organisatie van de rommelmarkt,  diverse verkoopkramen, BHV/EHBO, beheer van financiën, PR en communicatie, het bakken van de oliebollen, de catering. Kortom, er komt veel bij kijken om de verkoopdagen te organiseren.

Ook op de dagen zelf zijn vele vrijwilligers nodig, want vele handen maken het werk niet alleen licht, maar ook tot een succes.

De verkoopdagen worden altijd in het najaar georganiseerd, meestal het laatste weekend van oktober.

Het doel van deze dagen is gemeente-opbouw, mensen van buitenaf welkom heten in de kerk op een laagdrempelige manier en op een ongedwongen manier kennis met hen maken.

Er is een ook financieel doel en dat is ter ondersteuning van

 

het kerkenwerk van onze wijkgemeente, maar daarnaast wordt

er ook altijd een ander goed doel financieel gesteund. Voorbeelden hiervan zijn: projecten van de GZB, de Voedselbank in Capelle, de Pallieterburcht, Mercyships e.d.

Heb jij interesse om tijdens deze dagen een handje te helpen? Neem dan contact op met één van onderstaande commissieleden.

Tiemen Schouten (voorzitter)

Aad Nederlof

Arie en Heleen de Jong

Henk den Besten

Jan van Dijk

Marja Pals

Miranda van den Berg

Wim en Ada Molenaar

Wim en Truus Lamping

Wouter van der Vlist