Mannenvereniging

Schrift en Belijdenis

Doelgroep
Mannen van alle leeftijden, jong en oud, die instemmen met de grondslag en het doel van de
vereniging.

Doelstelling
Onderzoek en studie van Gods Woord en de belijdenisgeschriften, teneinde de kennis daarvan te vermeerderen, alsmede geestelijke verdieping en toerusting.
images

Activiteiten
Onze doelstelling krijgt gestalte door een inleiding over een bijbelgedeelte of een daarmee
samenhangend thema door een van de leden, waarna dit in de vergadering besproken wordt. Dit alles vanuit het Woord van God en de belijdenisgeschriften. Gedurende de Kerst- en Paastijd wordt een onderwerp behandeld dat daarmee in verband staat.

Frequentie
Eenmaal per veertien dagen op de woensdagavond, van 19.45 tot 21.30 uur.
(zie voor actuele data de agenda aan de rechterkant van deze website)

Locatie
Consistorie van de kerk

Grootte
20-25 leden.

Voor inlichtingen kunt u ons bellen of e-mailen:

Voorzitter: A.P. Uitbeijerse, telefoon 010-4412688 of email: schriftenbelijdenis@nieuwewesterkerk.nl
Adjunct: A. van de Meer
Penningmeester: P. Kreuk
Bibliothecaris: M. van Beek
Secretaris P. Boelhouwers, peterboelhouwers@hotmail.com