Kerk en Israel

vlag

In onze gemeente is er sinds september 1999 een commissie Kerk en Israël.  Deze commissie heeft als doel de gemeente zo te dienen dat:

* deze zich als gemeente van Jezus  Christus verbonden weet met Israël, Gods uitverkoren volk.

* de gemeente zich steeds bewust is van haar oorsprong en

* het inzicht van de gemeente wordt verbreed en verdiept met  betrekking tot de weg die God met Israël gaat.

* het inzicht in vormen van anti-semitisme wordt verhelderd.

* de gemeente wordt toegerust tot de ontmoeting en het gesprek met Israël, in verbondenheid met elkaar.

 

De commissie probeert uitvoering te geven aan de doelstelling o.a. door:

* het onderzoek van de Heilige Schrift t.a.v. de vragen  m.b.t. Israël.

* het publiceren en informeren t.a.v. Kerk en  Israël.

* attent te zijn op elke vorm van   (sluimerend) antisemitisme.

Zie hieronder een voorbeeld:

boycott

* het evt. aanreiken van lectuur.

* het beleggen van Israël-avonden/cursussen.

* het bijwonen van studiebijeenkomsten  betreffende  Kerk en Israël.

* in overleg met de predikant(en) te bevorderen dat in catechese en voorbeden aandacht aan de verhouding Kerk/Israël wordt geschonken.

 2        klaagmuur

De commissie bestaat  uit de volgende personen:

 
Ds. H. Schipaanboord
Voorzitter

W. J. Goudriaan, 0104510415
Secretaris

E. Aaldijk, 0104507075,
penningmeester

N.G. v.d. Berge, 0104613029

Wij zijn per email te bereiken onder emailadres kerkenisrael@nieuwewesterkerk.nl

 

Op een aantal informatieve websites is veel gerichte informatie te vinden:

www.israeltoday.nl

www.christenenvoorisrael.nl

www.cidi.nl

De wikipedia over de geschiedenis van Israël

www.israel-palestina.info is een site die haar best doet beide zijden te belichten, veel landkaartjes bevat en ook een handzame samenvatting geeft.

 

Tenslotte:

De Protestantse Kerk in Nederland verklaart in de kerkorde: De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël (Romeins Artikel I.7a).

Bidt om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben (ps. 122 : 6).

Nieuws

Eerdere artikelen gepubliceerd door de commissie Kerk en Israel (Te downloaden in pdf formaat) 

De zonen van Manasse komen naar huis

De Tempelberg

2014-11 Capelle aan de IJssel, PKN Israelavond (1)Esther Noordermeer

Loofhuttenfeest of Soekot

Grote Verzoendag

Rosh Hashanah

De sjofar

Wekenfeest

opgang – geadopteerd