’s Gravenland

Doelgroep
Mensen uit de wijk ‘s-Gravenland en uit de wijk Capelle-West.

Doelstelling
De doelstelling van de Bijbelkring ‘s-Gravenland is om als leden van de gemeente bezig te
zijn met Gods Woord en de onderlinge contacten te intensiveren.

Activiteiten
* met elkaar bidden, zingen, bijbellezen en bijbelstudie (aan de hand van een inleiding);
* gedachtenwisseling over het christen-zijn in deze wereld;
* informeel samenzijn met ruimte voor persoonlijke vragen en contacten.

Frequentie
Eén avond per drie weken

Locatie
Bij de mensen thuis.

Grootte
Circa 15 personen.