Downloads

Hieronder vindt u enkele bestanden die u kunt downloaden.

Beleidsplan
In de kerkorde is opgenomen dat iedere (wijk)kerkenraad elke vijf jaar een beleidsplan moet opstellen. Hier vindt u het beleidsplan van de hervormde wijkgemeente Nieuwe Westerkerk.
Download Beleidsplan 2013 – 2017

Plaatselijke regeling Nieuwe Westerkerk
In de plaatselijke regeling wordt beschreven hoe bepaalde zaken in onze wijkgemeente zijn geregeld.
Download plaatselijke regeling (volgt nog)

Convenant van Alblasserdam
De kerkenraad heeft zich geconformeerd aan de tekst uit het Convenant van Alblasserdam.
Download tekst Convenant van Alblasserdam (volgt nog)