Kerkenraad

Staand v.l.n.r.: M.J. van Beek, J.A. Uil, J. Kaptein, M.G. Schinkel, G.C. den Ouden, J.L. Vermeulen, C.J. Kaptein en G.D. de Heer.
Zittend v.l.n.r.: A. Molenaar, L.J. Vlastuin, L.J.A. de Jonge, ds. J.C. Schuurman, H.J. Goudriaan, F. Pals, P. Kreuk en W. Groenendijk.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:


Ouderlingen :
– W. Groenendijk (Wijk 2 : Postcodegebied 2901 AA t/m 2901 BG, Capelle-West en Zeeheldenbuurt ; 2901 EA t/m 2901 RH ‘s Gravenland), tel. 06-51728324
– M.J. van Beek (Wijk 3 : Postcodegebied 2902)tel. 010-2270704
– L.J.A. de Jonge (Wijk 4 : Postcodegebied 2903 t/m 2905), tel. 010-4516100
– F. Pals (Wijk 5 : Postcodegebied 2901 CA t/m 2901 CX en 2901 TA t/m 2901 TD Redes ; 2906 t/m 2908), tel. 010-4420125
– G.D. de Heer (Wijk 6 : Postcodegebied 2909 en overig), tel. 0180-785949
– C.J. Kaptein (Wijk 7 : Postcodegebied 2901 AA t/m 2903 BM – ouderen van 76 jaar en ouder ),  tel. 010-2022284

Streven is om op elk pastoraal adres eenmaal per twee jaar huisbezoek af te leggen. Indien u een bezoek op prijs stelt, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Ouderling-scriba ( scriba@nieuwewesterkerk.nl ):
H.J. Goudriaan, IJsselzoom 88, 2902 LB Capelle aan den IJssel, tel. 010-4585782

Jeugdouderlingen (jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl) :
– P. Kreuk, tel. 010-4512464
– J.L. Vermeulen, tel. 010 – 4470461

Diaconie (diaconie@nieuwewesterkerk.nl):
– J. Kaptein, tel. 010-2022970
– L.J. Vlastuin, tel. 010-4581922 (voorzitter)
– vacature

Ouderlingen-kerkrentmeester (kerkrentmeesters@nieuwewesterkerk.nl):
– A. Molenaar, tel. 010-4519711 ( voorzitter, secretaris )
– G.C. den Ouden, tel. 010-8220946
– M.G. Schinkel, tel. 010-4506484 ( penningmeester )

Predikant:
Ds. J.C. Schuurman, tel. 010-3040396

Moderamen kerkenraad:
– L.J.A. de Jonge (ouderling, voorzitter)
– H.J. Goudriaan (ouderling, scriba)
– A. Molenaar (ouderling-kerkrentmeester)
– L.J. Vlastuin (diaken)

Afvaardigingen
Naar Algemene Kerkenraad:  F. Pals en L.J. Vlastuin
Naar College van kerkrentmeesters : G.C. den Ouden en M.G. Schinkel
Naar college van diakenen: L.J. Vlastuin
Naar classis : G.C. den Ouden en ds. J.C. Schuurman