D.V. 23 januari: Israëlavond

januari 8, 2018

De commissie Kerk en Israël nodigt u uit voor D.V. dinsdag 23 januari 2018 in de Nieuwe Westerkerk.
Voor ons hoopt te spreken mw. Cookie Schwaeber-Issan, directeur van de Messias belijdende Joodse school in Jeruzalem. Wie is mw. Schwaeber? Mw. Cookie Schwaeber-Issan is directeur van de Messias belijdende Joodse school in Jeruzalem. Toen zij daar ging werken stond deze school op de rand van het faillissement. De ondergang kwam niet; de school staat er nu veel beter voor dan toen. Er kwam geld om het salaris van het personeel te betalen, geld om het gebouw op te knappen, er kwamen leerkrachten bij, en nieuwe leerlingen. „God deed die wonderen. Het is Zijn school, niet de onze”.
Makor HaTikvah Messianic Hebrew School is een van de twee Messias belijdende Joodse scholen in Israël. De schooldirecteur komt zelf uit de New Yorkse wijk Brooklyn. De school was in 1990 opgericht uit onvrede met het seculiere onderwijs. In de begintijd kreeg een handvol kinderen les, maar dat aantal groeide. Makor HaTikvah – letterlijk: bron van hoop – zit momenteel op het terrein van de internationale Anglicaanse school. De Makor HaTikvah school geeft de kinderen les vanuit het geloof in Yeshua de Messias vanuit het Oude en Nieuwe Testament. Door de immigratie komen er veel nieuwe leerlingen, en bijna niemand van hen spreekt Hebreeuws. Dus ze bieden tevens een intensief taalprogramma aan.
In Amerika leefde Cookie in vrede, in Israël moest ook zij eraan wennen dat de vrede wordt bedreigd. „Op een dag reed ik naar school en het was alsof God tegen me zei dat ik een oefening moest houden, zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen als er vanuit Palestijns gebied een raket wordt afgeschoten. Dat was nooit nodig geweest. Die morgen hielden we plotseling een oefening. Lachend en pratend stormden de leerlingen naar de veiligste ruimte. ’s Middags ging opeens de sirene af. Nu was het echt. Opnieuw zaten alle kinderen binnen anderhalve minuut in de schuilplaats, maar ditmaal kon je er een speld horen vallen. Gelukkig kwam de raket buiten Jeruzalem neer.”
Mw. Cookie Schwaeber-Issan kan als geen ander vertellen over het leven in een samenleving waarin Messias belijdende Joden een minderheid zijn. Zij getuigt van Gods werk in haar eigen leven en in het bestaan van de unieke school. Er is een collecte voor de stichting steun Messias belijdende Joden.
Tevens is er een tafel met producten uit Israël.
U bent allen van harte welkom op 23 januari!

Aankondiging, Activiteiten